Sosyal Medya

Genel

Deprem vergisi dava yolunda

Sanayiciye ek vergi kesinleşti. Deprem illeri muaf ama, bu illerde yatırım yapıp merkezi başka yerde olan şirketler değil. Sanayici itiraz…

Deprem vergisi dava yolunda

Sanayiciye ek vergi kesinleşti. Deprem illeri muaf ama, bu illerde yatırım yapıp merkezi başka yerde olan şirketler değil. Sanayici itiraz etti fakat seçim nedeniyle henüz Bakanlık’tan yanıt alamadı. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre vergi davalık olacak…

 

Günlerdir tartışılan “ek vergi” kesinleşti. Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı kanun genel tebliği” uyarınca “…indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir.” hükmü getirildi.

DEPREM İLLERİ MUAF AMA

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutuldu. Şirket merkezleri başka illerde olup daha önce sanayileşmede geri kalmış illerin kalkınması için teşvikli yatırımlar yapan ve işletmelerini buraya taşıyan şirketler ise vergiden muaf tutulmadı. Yani depremzede işletmeler şirket merkezleri başka illerde olduğu için deprem vergisine tabi oldu.

 

AYDINLIK GÜNDEME TAŞIDI

Konuyu 9 Nisan’da gazetemizde yayımlanan “Afetzede sanayiciye ek vergi çıkardılar” başlıklı haberimizle gündeme taşıdık. Daha sonra Malatya’ya yaptığımız ziyarette de ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da düzenlemeden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Konuyu, düzenlemenin uygulanmasına ilişkin ilgili usul ve esasları belirlemekle yetkili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafına sorduk. Haberin yayına hazırlandığı saate kadar bir yanıt alamadık.

 

Tebliğde “Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarından Elde Edilen Kazanç İstisnası (5520 sayılı Kanun Geçici Madde 14).” yer aldı. Buna göre KKM’den elde edilen gelirler istisna kapsamında. Verginin doğrudan muhatabı olan bir sanayiciye durumu sorduğumuzda, “Faiz alana vergi yok ama biz yatırım yapmışız bize vergi var. Deprem bölgesinde yatırımım var mücbir sebep kapsamındayız ama şirket merkezi İstanbul’da diye bizden ek vergi alınıyor. Dava açacağız. Birçok arkadaşımız da dava açacak. Konuyu Bakanlığa ilettik ama herkes seçim çalışmasında bizimle ilgilenen yok.” ifadelerini kullandı.

 

Bölgedeki sanayi odası yöneticilerinden edindiğimiz bilgilere göre konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından da Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildi. Fakat düne kadar bir düzenleme yapılacağı konusunda geri dönüş alınamadı.

 

ANAYASA’YA AYKIRI DURUMLAR VAR

Öte yandan Vergi Algı adlı sitedeki “Deprem vergisinde netleşen ve açıkta kalan konular” başlıklı yazısında düzenlemeye ilişkin görüşlerini aktaran Dr. Numan Emre Ergin, “13 Mart 2023 tarihli yazımda bu ek verginin ayrı/münferit bir vergi olması halinde Anayasa’ya uygun, ayrı bir vergi olmayıp 2022 yılı kurumlar vergisine ilişkin olması halinde ise Anayasa’ya aykırı olacağını belirtmiştim. Tebliğdeki bu açıklama ile idarenin getirilen ek verginin kazanç/gelir üzerinden alınan bir vergi olduğunu ve vergilemenin de 2022 yılı kurumlar vergisine ilişkin olması nedeniyle Anayasa’ya aykırı durumu zımnen kabul ettiğini göstermektedir. Önemli bir ayrıntı!” ifadelerini kullandı.

 

Tebliğdeki bazı düzenlemelerin ise hukuki ihtilaf yaratacağına dikkat çeken Dr. Ergin, tebliğdeki bazı açıklamaların kanun lafzı ile çeliştiğini öne sürdü. Kanun lafzında olmayıp kanun gerekçesine dayanılarak yapılacak bir vergilemenin Anayasa Mahkemesi içtihadında da belirtildiği üzere, hukuk devleti ilkesi ile mülkiyet hakkını ihlal edeceğini vurgulayan Dr. Ergin, “Mükellef tercih hakkını kullanıp yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazanç için indirimli kurumlar vergisi uygulaması yapmamışsa ek vergi de doğmamalıdır. Tebliğde bu konuda açık bir düzenleme yapılmamıştır.” dedi.

 

 

Yazar Recep Erçin’in izni ile Aydınlık’tan yeniden yayınlanmıştır

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler