Sosyal Medya

Ekonomi

Sağlık harcamaları 606 milyar 835 milyon TL’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 sağlık harcamaları istatistiklerini duyurdu.

Sağlık harcamaları 606 milyar 835 milyon TL’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 sağlık harcamaları istatistiklerini duyurdu.

 

 

Verilere göre, 2022’de toplam sağlık harcamaları önceki yıla kıyasla yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL seviyesine ulaştı. Genel devlet sağlık harcamaları yüzde 65,4 artarak 463 milyar 516 milyon TL oldu.

 

Özel sektördeki sağlık harcamaları ise yüzde 94,4 artarak 143 milyar 319 milyon TL olarak tahmin edildi. Genel devlet harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 76,4 iken, özel sektörün payı yüzde 23,6 olarak kaydedildi.

 

Alt bileşenlere bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yüzde 44,2, merkezi devletin yüzde 31,6, hanehalklarının yüzde 18,5, sigorta şirketleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 2,7 ile diğer işletmelerin yüzde 2,4 ve mahalli idarelerin yüzde 0,6 payı olduğu belirlendi. Cari sağlık harcamaları yüzde 68,0 artarak 555 milyar 944 milyon TL’ye yükselirken, sağlık harcamalarındaki yatırımlar yüzde 121,1 artarak 50 milyar 891 milyon TL seviyesine çıktı.

 

Harcamaların yüzde 50,3’ü hastanelerde gerçekleşti. Sağlık hizmetleri ve ürünleri alımında hastaneler yüzde 50,3’lük payla başı çekerken, perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar yüzde 21,7, ayakta bakım sunanlar ise yüzde 10,6 oranında pay aldılar.

 

Kişi başına yapılan sağlık harcaması 2021’deki 4 bin 206 TL’den %69,8’lik bir artışla 2022’de 7 bin 141 TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2021’de yüzde 4,9 iken, 2022’de yüzde 4,0 oldu. Cari sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı ise 2021’de yüzde 4,6 iken, 2022’de yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

 

Hanehalklarının cepten yaptığı sağlık harcamaları yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı. Bu harcamaların toplam sağlık harcamalarına oranı 2022’de yüzde 18,5 olarak kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler