Sosyal Medya

Ekonomi

Memurlara yapılan fazla ödemelerle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve hatalı ödemeleri düzenleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile artık gerçek dışı beyanlar, hile ve hatalar sonucu yapılan yanlış ödemeler geri alınacak.

Memurlara yapılan fazla ödemelerle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve hatalı ödemeleri düzenleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile artık gerçek dışı beyanlar, hile ve hatalar sonucu yapılan yanlış ödemeler geri alınacak.

 

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu görevlilerinden yanlış ödemelerin faiziyle birlikte geri alınması sağlanacak.

 

Fazla veya hatalı ödenen aylıklar için izlenecek takip ve tahsilat prosedürleri belirlendi. Harcama birimleri, tespit edilen ödemelerin belgelerini ilgili birimlere ulaştırmak için 15 iş günü içinde harekete geçecek.

 

Yanlış ödemelerin zaman aşımı süresi içinde faiziyle birlikte geri alınacağı belirtildi. Ayrıca, görevden ayrılan kamu görevlilerinden alınacak ödemelerin detayları da belirlendi.

 

Aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri konusunda ise özel düzenlemeler getirildi. Bu durumda olan kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iade talebinde bulunulmayacak.

 

Kendi isteğiyle ödeme yapmak isteyen kamu görevlileri için de belirli prosedürler getirildi. Ancak ödeme yapılmaması durumunda takip süreci başlatılacak ve ilgili alacaklar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

 

Öncesinde, fazla veya hatalı ödemelerin geri alınabilmesi için gerçek dışı beyanlar, hile veya hata şart koşuluyordu. Ancak bu kriterler karşılanmazsa, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün geçtikten sonra geri alınması mümkün olmuyordu.

 

Öte yandan, yurtdışına gönderilen kamu görevlileri için Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni bir genel tebliğ yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, yurtdışında geçici görevlendirilenlerden alınacak senetlerin düzenlenmesine ilişkin prosedürleri içeriyor.

 

Tebliğle, eğitim, staj, yetiştirme gibi nedenlerle 3 aydan uzun süreli yurtdışına gönderilenler için söz konusu senetlerin düzenlenmesi için belirli kurallar ve usuller belirlendi.

 

5 yıla kadar taksitlendirilebilecek

 

Buna göre, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, kendilerine yapılan harcamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle birlikte Türk lirası cinsinden ödemekle yükümlü olacaklar.

 

Tebliğ kapsamında olan borçlar, ilgili kişinin durumu, borç miktarı ve ödeme yapılacak meblağ dikkate alınarak en fazla 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler