Sosyal Medya

Dünya Ekonomisi

IMF:  Globalleşme tersine dönerse?

IMF yeni bir blogda, küreselleşmeyi tersine çevirmenin (İngilizcede: fragmentation, de-globalization, regionalization) küresel ekonomiye GSYİH’nın %7’sine kadar mal olabileceğini söyledi. Bu…

IMF:  Globalleşme tersine dönerse?

IMF yeni bir blogda, küreselleşmeyi tersine çevirmenin (İngilizcede: fragmentation, de-globalization, regionalization) küresel ekonomiye GSYİH’nın %7’sine kadar mal olabileceğini söyledi.

Bu senaryonun uzun vadeli maliyeti, küresel üretimin %0,2’sinden neredeyse %7’ye kadar değişiyor; ancak araştırma, “parçalanma” olarak tanımladığı bu sürecin  büyümeyi olumsuz etkilemesinin ne zaman zirve  yapacağını belirtmiyor.

“Parçalanma”nın detaylı  tanımına bağlı olarak, IMF’nin bazı tahminleri daha da kasvetli. Bölgeler arasındaki teknoloji aktarımının kısıtlanmasını da içeren tahminler, ülkelerin GSYİH’nın %12’sine kadar kaybedebileceğini gösteriyor.

IMF, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Covid-19 salgınının  parçalanmaya katkıda bulunan bir dizi faktörünü listeliyor.

 

Her iki şok da, dört tedarik zincirine olumsuz etkide bulundu: Artan II. Soğuk Savaş türü gerginliğin ürettiği  ticaret kısıtlamaları ile birlikte, finans, gıda ve enerji arzlarında  aksamalar kalıcı olabilir.

IMF küresel parçalanma devam ederse, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) Gelişmiş Ülkelerin daha da gerisinde kalmasını bekliyor.

Raporda, “Risk, ekonomiyi teşvik  veya ulusal güvenlik adına benimsenen ticaret veya sermaye akımlarına müdahalelerinin istenmeyen sonuçlara yol açabilmesi veya kasıtlı olarak başka ülkelerin pahasına ekonomik kazançlar için kullanılabilmesidir” diyor.

Ayrıca, farklı parçalanma türleri olarak sınır ötesi göçler üzerindeki kısıtlamaları, azalan sermaye akışları ve uluslararası işbirliğindeki gerilemeyi sayıyor.

‘Gelişmekte olan dünya daha da geride kalır’

IMF, tüm ülkelerin parçalanmanın etkilerini eşit şekilde hissetmesini beklemiyor.

Rapora göre, GOÜ ve Gelişmiş Ekonomilerdeki düşük gelirli tüketiciler artık daha ucuz ithal mallara erişemeyecek, bu da küçük, açık pazar ekonomilerini özellikle savunmasız bırakacak.

Raporda, “Asya’nın çoğu, açık ticarete olan aşırı bağımlılığı nedeniyle zarar görecek” diyor.  Türkyie zara görecek bu kategoride yer alır.

Yükselen ve GOÜ, geçmişte büyümeyi ve yaşam standartlarını artırmaya yardımcı olan daha gelişmiş ekonomilerden gelen teknoloji transferlerinden mahrum kalacaklar.

Raporda, “gelişmekte olan dünya gelişmiş ekonomi gelir seviyelerini yakalamak yerine daha da geride kalacak” diyor.

IMF, parçalanmayla mücadele için üç yaklaşım öneriyor: uluslararası ticaret sisteminin güçlendirilmesi, kırılgan ülkelerin borçla başa çıkmalarına yardımcı olunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak girişimlerle hızlanması.

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler