Sosyal Medya

Dünya Ekonomisi

Euromonitor:  Dünya ekonomisi yavaşlarken, bloklar arası kopuş kaygı veriyor

Euromonitor 3Ç2023 ve 2024 öncü global ekonomik tahminlerini yayınladı. Raporun dikkat çekici başlıkları şöyle:   Hizmetlere yönelik dirençli tüketici harcamaları,…

Euromonitor:  Dünya ekonomisi yavaşlarken, bloklar arası kopuş kaygı veriyor

Euromonitor 3Ç2023 ve 2024 öncü global ekonomik tahminlerini yayınladı. Raporun dikkat çekici başlıkları şöyle:

 

Hizmetlere yönelik dirençli tüketici harcamaları, ılımlı enflasyon ve bankacılık sektöründeki azalan  riskler, küresel ekonomik görünüm için mütevazi bir iyimserlik arzediyor. Çin’in beklenenden daha yavaş ekonomik toparlanması, oldukça yapışkan çekirdek enflasyon, yüksek faiz oranları ve ekonomik faaliyetler, işletmeler ve tüketici güveni üzerinde baskı yapan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle, toparlanma hala kırılgan.

Euromonitor International’ın 2023 3. Çeyrek  tahmininde, 2023 küresel reel GSYİH büyüme tahmini marjinal bir artışla %2,6’ya revize edildi. Küresel ekonomik büyümenin 2024’te hızlanması, ancak yüksek borçlanma maliyetlerinin gecikmeli etkilerinin sonucu olarak %2,9’da sınırlı kalması bekleniyor. Küresel tüketici fiyatları enflasyonunun, yavaşlayan talep, sıkılaşan finansal koşullar ve düşen emtia fiyatları nedeniyle 2023’te %7,0’a ve 2024’te %4,7’ye gerilemesi bekleniyor.

Çin’in toparlanması ivme kaybederken, gelişmekte olan Asya daha iyi performans göstermeye devam ediyor

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler, diğer faktörlerin yanı sıra toparlanan yurt içi faaliyet, artan yatırım ve turizmin etkisiyle 2023-2024’te küresel ekonominin büyüme motoru olmaya devam edecek. Bununla birlikte, görünüm pazarlar ve bölgeler arasında tezatlar arzediyor.

Çin ekonomisinin 2023’te reel olarak %5,3 ve 2024’te %4,8 büyüyeceği tahmin edilirken, büyüme ivmesi hem iç hem de dış talepteki düşüş nedeniyle yavaşlıyor.

Çin’in resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2023’ten bu yana 50 puanlık eşiğin altında kaldı ve Çin ihracatına yönelik talebin zayıflamasıyla imalat sanayinde daralma olduğunu gösteriyor. Beijing’den beklenen  teşvik ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olsa da, devam eden emlak krizi ve yaklaşan deflasyon riski Çin’in görünümünü karartıyor.

 

Enflasyon ekonomiler arasında farklı hızlarda düşüyor

Küresel tüketici fiyat enflasyonunun 2022’deki zirvesinden önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor, ancak 2023’te %7,0 ve 2024’te %4,7’de yüksek kalmaya devam edecek. Küresel büyümeye benzer şekilde, küresel enflasyondaki yavaşlamanın ortasında farklılaşan enflasyon eğilimleri var.

Örneğin, Haziran 2023’te ABD enflasyonun %3,0’e düştüğünü ve merkez bankasının %2,0’lik hedefine yaklaştığını görürken, Birleşik Krallık’ta enflasyon %7,3’te ısrarla yüksek kaldı. Ukrayna’da savaşın  patlak vermesinden kaynaklanan gıda ve enerji sektörlerindeki emtia fiyat şoklarının daha da azalmasıyla birlikte, enflasyon artık bazı ülkelerde daha güçlü olan işgücü piyasası ve hizmet talebindeki artış ve ücret artışı gibi faktörler tarafından yönlendiriliyor.

 

Bloklar arası kopuş dünya ekonomisinde  uzun vadeli şoklara neden olabilir

 

Son dönemde küresel ekonomide görülen bir miktar iyimserliğe rağmen, son yıllarda ortaya çıkan birçok yapısal faktör küresel büyüme görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ukrayna’daki savaş, jeopolitik gerilimler, demografik değişimler, yüksek borçlar, iklim değişikliği ve emtia ve enerji baskılarının artması en kalıcı sorunlardan bazıları. Bu riskler devam ederken, küresel ekonominin geleceği hakkında makul bir yorum yapmak zorlaşıyor.

 

Bloklararası kopuş Euromonitor International’ın 2023 3. Çeyrek tahminlerinde tanıtılan yeni bir küresel senaryo. Senaryo, ekonomilerin birden fazla bloğa bölünmesine ve ticaret maliyetlerinde kalıcı bir artışa yol açabilecek yoğunlaşan jeopolitik gerilim riskini ele alıyor. Bu senaryoya göre, ticarete bağımlı ekonomiler yakın vadede en sert şekilde etkilenecekken, orta ve uzun vadede çoğu ülke ve dolayısıyla küresel ekonomi daha yavaş büyüme potansiyeli ve fiyatlarda daha fazla dalgalanma ile karşı karşıya kalacak.

 

Kaynak:  Global Economic Outlook: Q3 2023

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler