Sosyal Medya

Döviz

Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı azami %5’ten %10’a yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını azami %5’ten %10’a yükseltti. BDDK tarafından yayımlanan…

Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı azami %5’ten %10’a yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını azami %5’ten %10’a yükseltti.

BDDK tarafından yayımlanan kararda şöyle denildi.

“Kurulun 09.03.2023 tarihli toplantısında, 09.03.2023 tarih ve E-24049440-010.03-78091 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mutlak değeri azami yüzde beş olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının işbu Karar tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yüzde on olarak belirlenmesine,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

Foreks

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler