Sosyal Medya

Döviz

Şirketlerin sermaye artırımına vergi indirimi

Kurumlar Vergisi’nde yurtdışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü…

Şirketlerin sermaye artırımına vergi indirimi

Kurumlar Vergisi’nde yurtdışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi ‘yıllık hesap dönemi’ olarak değiştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kurumlar vergisi genel tebliğinde, kurumlar vergisi kanununda ve diğer kanunlarla yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi’nde yurtdışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi.

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecek. Önceki uygulamada şirketler, indirimden her bir hesap dönemi için bir defa yararlanabiliyordu.

Düzenlemeyle ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi ‘yıllık hesap dönemi’ olarak değiştirildi.

ŞARTLAR NELER?

Tebliğle, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan şirket veya şubelerin, yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi indirimi kapsamına girebilmeleri için gereken şartlar belirlendi.

Buna göre, kurumların indirimden yararlanabilmeleri için; yukarıdaki kapsamda elde ettikleri kazancı, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması gerekiyor.

Artı Gerçek

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler