Sosyal Medya

Borsa

Piyasa Profesyonelleri Anketi: Hisse azalt, altın al

Spinn Danışmanlık ve  Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi   tarafından Ocak ayında ilki düzenlenen Piyasa Profesyonelleri Anketi’nden portföylerde…

Piyasa Profesyonelleri Anketi: Hisse azalt, altın al

Spinn Danışmanlık ve  Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi   tarafından Ocak ayında ilki düzenlenen Piyasa Profesyonelleri Anketi’nden portföylerde hisse senedinin ağırlığını azaltma, altın, yurtdışı hisse senedi ve USD’ye dayalı enstrümanların ağırlığını artırma tavsiyesi çıktı.

Anket katılımcılarının önümüzdeki 3 aydaki portföy tercihleri ile ilgili sorulan sorulardan yurtiçi hisse senedi ile ilgili olarak anket katılımcılarının %42.1’i hisse senetlerinin ağırlığının düşürülmesi gerektiği görüşünü bildirirken %9.2’si ağırlığının çok düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ankette yer alan varlık sınıflarından altın konusunda neredeyse bir konsensüs oluşmuş, katılımcıların %68.4’ü önümüzdeki 3 ayda altının portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiğini savunmuştur. %11.84’lük kesim ise ağırlığını çok artır yönünde görüş vermiştir. Ağırlığını çok düşür şeklinde görüş veren piyasa katılımcısı bulunmazken %3.95’lik oranı oluşturan 3 katılımcı altının ağırlığının düşürülmesi gerektiğini savunmuştur.

 

Ankete katılanların %61.84’ü USDTRY’nin portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü paylaşırken %10.53’ü ağırlığı çok artırmak gerektiği görüşünü paylaştı. Nötr kalmak gerekir diyenlerin oranı ise %21.0 seviyesinde gerçekleşti.

Benzer şekilde yurtdışı hisse senetlerinin ağırlığını artırma yönünde tavsiyede bulunanlar soruyu yanıtlayanların %60’ını oluştururken %10.7’lik kesim ağırlığı çok artır tavsiyesinde bulundu. Ağırlığı düşür diyenler %6.7 gibi düşük bir oranda kalırken %22.7 nötr kalmaktan yana tercihte bulundu.

Önümüzdeki 3 ayda TL mevduatın portföylerdeki yeri ile ilgili olarak katılımcıların %39.5’i nötr kal tavsiyesinde bulundu; %35.5’i ağırlığı düşür tavsiyesinde bulunurken %25’i ağırlığın artırılması gerektiği görüşünü savundu.

Önümüzdeki 3 ayda kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçları ile ilgili olarak her iki vade için de nötr kal tavsiyesi ağır basmış katılımcıların %34.2’si kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinin, %40.8’i uzun vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinin portföydeki ağırlığı ile ilgili nötr kalınması gerektiğini belirttiler. Ağırlığı çok artır seçeneğini işaretleyen katılımcı bulunmazken katılımcıların %23.7’si kısa vadede, %22.4’ü uzun vadede ağırlığı çok düşürme yönünde görüş verdi.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler