Sosyal Medya

Borsa

CW Enerji’den yenilenebilir enerji çağrısı

CW Enerji, hisselerini Borsa İstanbul’da halka açmak için SPK’dan onay aldı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Kurulduğumuz günden…

CW Enerji’den yenilenebilir enerji çağrısı

CW Enerji, hisselerini Borsa İstanbul’da halka açmak için SPK’dan onay aldı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Kurulduğumuz günden bu yana kar dağıtımı yapmayarak, yenilenebilir enerjiye yatırım yaptık. Halka arza, kısa vadeli düşünen değil çevre dostlarını bekliyoruz” dedi.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, hisselerini halka açıyor. Çıkarılmış serma­yesini 105 milyon TL’den 123 mil­yon 750 bin TL’ye yükseltecek olan şirketin, sermaye artışı yoluyla hal­ka arz edilen payların nominal de­ğeri 18 milyon 750 bin TL olacak. Ortak satışı yoluyla halka arz edi­lecek payların nominal değeri de 6 milyon 250 bin TL. Böylece şirketin sermayesinin yüzde 20,20’si hal­ka açık olacak. Ek satış miktarı da 5 milyon TL nominal değerli pay için söz konusu olacak.

Ek satışın ger­çekleşmesi durumunda halka açık­lık oranı yüzde 24,24 olarak gerçek­leşecek. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi kullanılacak. Halka arz Deniz Yatırım ve QNB Finan­sinvest liderliğinde yapılacak. Hal­ka arzda bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

CW Enerji Yönetim Kurulu Baş­kanı Tarık Sarvan, halka arzın top­lam büyüklüğünün ek satış dahil yaklaşık 3,3 milyar TL olduğunu be­lirterek, “Bu tutarın 2 milyar TL’lik kısmı sermaye artırımı yoluyla şir­ketin kasasına girecek” dedi.

Sarvan, halka arza katılacak yatı­rımcılara yönelik şu çağrıda bulun­du:

“Halka arz sonuçta bir finans­man kaynağı yöntemi ama sadece para kazanmak isteyenlerin değil aynı zamanda değer yatırımını dü­şünenlerin bize ortak olmasını is­terim. Çünkü CW Enerji kurulduğu 2010 yılından bu yana kar dağıtımı yapmadı. Kazanılan para yenile­nebilir enerjiye yatırıldı. Dolayısı ile gönlümden geçen çevre bilinci olanların, çevre dostlarının yatırım yapmasını arzu ederim.

0 Karbon Emisyonuna doğru emin adımlar

Kısa vadeli bakan yatırımcıyı değil. CW Ener­ji 13 yılda Türkiye’de çok iyi işlere imza attı. Önümüzdeki yıllarda da bizimle beraber büyüyecek, bizle beraber yatırım yapacak, bizle be­raber dünyaya faydalı işler yapacak yatırımcıların almasını gönlüm is­ter. İstikrarlı bir şekilde bize güve­nip teknolojiye güvenip, güneşe gü­venip karbon ayak izinin sıfırlan­masına inanan insanlarla yol almak isterim.”

“CW Enerji olarak hedefimiz bir dünya markası olmak” diyen Sar­van, şöyle konuştu:

“Halka açılmanın; büyüme he­deflerimizi sürdürmek, kurumsal yapımızı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yük­seltmek açısından bize büyük fay­da sağlayacağına inanıyorum. Ser­maye artışından elde edilecek gelir, başta işletme sermayesinin güç­lendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, li­sanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları kendi tüketi­mimize yönelik çatı ve arazi GES santralleri ve finansman maliyetle­rinin azaltılması için kullanılacak. Ortak satışı gelirinin büyük bölümü ise ihtiyaç olması halinde 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.

Şirketin borçlarına yönelik ola­rak, Yeni yatırımlara yönelik uzun vadeli kredi kullanımları ile 2022 yılsonu itibari ile yaklaşık 509 mil­yon TL seviyesindedir. Buna karşın yine 2022 yıl sonu itibarıyla nakit ve benzerleri ile finansal yatırım­lar toplamımız 566 milyon TL” de­di. Tarzan, şirketin kar ve cirosu­na yönelik şu bilgileri verdi: “2022 yılsonu itibariyle toplam ciromuz 2021’in aynı dönemine oranla yüz­de 374,4 artışla yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya ulaştı. Toplam ci­ronun içinde güneş panelinin payı yüzde 57. Ciromuzun yüzde 36’si ise proje satışlarından oluşuyor. Geri kalanı da invertör satışları ve diğer faaliyetlerimizden geliyor. Satışla­rımızın yüzde 95,1’ini yurt içine ya­pılıyor. Net karımız ise 2022 yılso­nu itibarıyla 904 milyon TL oldu.

Yeni teknolojiler

CW Enerji fotovoltaik enerji sektöründe üretim yürütmek ama­cı ile 2010 yılında Antalya’da ku­ruldu. Türkiye’nin en eski yenile­nebilir enerji şirketlerinden biri. Toplam istihdamımız 1.600. İstan­bul Sanayi Odası tarafından hazır­lanan “Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu” listesinde ise 2021 yılında 142. Sırada yer alıyo­ruz. CW enerji olarak, fotovoltaik güneş paneli üretimi ve ticari satı­şı başta olmak üzere; anahtar tes­lim güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu, tasarım, mühendislik ve teknik bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanlarının üretim, tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi ile yatırımları devam eden elektrikli araç şarj istasyon­ları ve enerjinin depolanması gibi yeni nesil sistemler ve teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Antalya Orga­nize Sanayi Bölgesi’ndeki fotovol­taik güneş paneli üretim tesisimiz toplam 44.734 metrekare alan üze­rinde kurulu 28.230 metrekare ka­palı alana sahip. Mevcut durumda yıllık güneş paneli üretim kapasite­miz 1.800 MW.

Bu yıl fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde önemli bir hammadde olan EVA üretim yatırımını tamamladık ve deneme üretimine başlamış bulunmaktayız. Türkiye’de üretilmeyen ithal bir ürün. Sanıyorum bunu üreten ilk firmalardan biri biz olacağız. EVA maddesinden kısaca bahsetmek gerekirse; EVA güneş panellerinin ön ve arkasında olmak üzere her iki yüzeyinde de kullanılarak cam, hücre ve hücre backsheet’in birbirine yapışmasını sağlayan, naylon görünümlü bir madde. Kısa süre içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz.

Lityum Bataryaları

Lityum bataryayı (enerji depolama sistemleri) da ilk üretenlerden biri olacağız. Üretilen enerjinin depolanması ile birlikte verimlilik ve maliyet avantajının daha da arttırılmasını amaçlıyoruz. Öncelikle her iki yatırım da KDV teşvikli ve sahip olduğumuz üretim tesisleri içinde hayata geçirildi. Her iki yatırım da bize kolaylık sağlayacak. Bu yatırımlar, nakit akışı açısından da fayda sağlayacak.

CW Enerji olarak önceliği yurt içine vermekle birlikte ilerisi için bağlı ortaklığımız aracılığıyla 2022 yılında Almanya’ya bir showroom kurduk. Amacımız ileride Almanya’nın ardından tüm Balkanlar’a hizmet vermek. Türkiye’den Almanya’ya Almanya’dan da Avrupa ülkeleri ve Balkanlar’ı hedefliyoruz. Öte yandan, Amerika Türkiye dahil birçok ülkeden ek vergi talep ediyor. Ciddi bir anti damping söz konusu. Ama çok büyük bir pazar ve elbette hedefimizde Amerika da var. Almanya’da olduğu gibi Amerika’ya da showroom kurabiliriz ileride. Özetle ihracatın ciro içindeki payı kademeli olarak artacak. Antalya’da üretip yurt dışına göndereceğiz.

Hedeflerimiz arasında hücre üretimi var. Bu sanıyorum bizim sektörümüzde faaliyet gösteren birçok firmanın da hedefleri arasındadır. Bir taahhüt vermek istemiyorum ama biz AR-GE ortamında şu anda kendi yerli hücremizi ürettik ve deneme çalışmalarını yaptık. Ama çalışmalar devam ediyor.”

 

 

patronlardunyasi.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler