Sosyal Medya

Borsa

4 hisse için hedef fiyat ve tavsiyeler revize edildi

Deniz Yatırım, ANHYT, AKGRT, ISMEN ve TSKB hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini revize etti. Yatırım şirketi, hisse analizlerini güncelledi ve  yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

4 hisse için hedef fiyat ve tavsiyeler revize edildi

Deniz Yatırım, ANHYT, AKGRT, ISMEN ve TSKB hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini revize etti. Yatırım şirketi, hisse analizlerini güncelledi ve  yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

 

 

 

Deniz Yatırım ANHYT AKGRT ISMEN ve TSKB hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyesini revize etti. Deniz Yatırım’ın değerlendirmeleri şöyle:

 

Deniz Yatırım’ın ANHYT (Anadolu Hayat ve Emeklilik) hakkındaki değerlendirmesi:

 

Anadolu Hayat ve Emeklilik, 3Ç23 finansallarında beklenenin üzerinde bir performans sergilemiştir. Şirketin net karı 711 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve beklentileri aşmıştır. Özsermaye karlılığı %57.9 seviyesine ulaşmıştır. Hayat sigortası operasyonel karlılık, 349 milyon TL ve %18.2 operasyonel marj ile bir önceki döneme göre belirgin bir şekilde toparlanmıştır. Ayrıca, prim üretimi önemli ölçüde artmış ve karşılık giderlerinin azalması operasyonel karlılığa destek olmuştur.

 

Bireysel emeklilik tarafında da olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir. Fon hacmi artmış, fon yönetim marjları iyileşmiş ve operasyonel karlılık kısmi olarak toparlanmıştır. Özellikle bireylerin katkı payındaki ödemelerdeki artış dikkat çekicidir.

 

Toplam finansal varlık büyüklüğü de önemli bir seviyeye ulaşmış ve faiz geliri yıllık bazda üç kat artmıştır. Finansal enstrümanlardaki yüksek getiri, finansal gelirlerin net kar üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gibi, hayat sigortalarındaki operasyonel karlılık artışı ve BES fonlarının büyümesi de finansalları pozitif etkileyebilir.

 

Uzun vadede, şirketin iş kollarındaki büyüme potansiyeli nedeniyle özsermaye karlılığının yüksek seyretmesi beklenmektedir.

 

Deniz Yatırım’ın AKGRT (Aksigorta) hakkındaki değerlendirmesi:

 

Aksigorta, 3Ç23 finansallarında beklenenin üzerinde bir net kar açıklamıştır. Şirketin net karı 132 milyon TL olarak gerçekleşmiş, piyasa beklentilerini aşmıştır. Özsermaye karlılığı %20.2 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, şirket 3Ç23’te çeyreksel %13 ve yıllık %120 artış ile 6.7 milyar TL brüt prim üretimi elde etmiştir. Ancak, operasyonel marjda sınırlı bir toparlanma gözlenmektedir, özellikle finansal gelirler hariç tutulduğunda.

 

Şirketin finansal varlıklarından elde edilen faiz geliri, rakip şirketlerle karşılaştırıldığında daha düşük kalmaktadır. Ayrıca, kurdaki stabilizasyon nedeniyle kur farkı geliri de azalmıştır. Bununla birlikte, şirketin ~74 milyon $’lık net YP pozisyon fazlası, kasko poliçelerinden kaynaklanabilecek hasarlara karşı önemli bir koruma sağlamaktadır.

 

Trafik sigortaları hariç, Aksigorta’nın tüm branşlarda operasyonel karlılık gösterdiği görülmektedir. Finansal gelirlerdeki artışın, sermaye oluşumunu destekleyeceği düşünülmektedir.

 

Deniz Yatırım, Aksigorta için “AL” olan önerisini korumaktadır ve hedef fiyatı 8.30 TL olarak belirlemiştir.

 

 ISMEN (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) hakkındaki değerlendirmesi:

 

İş Yatırım, 3Ç23 finansallarında İş Yatırım Menkul Değerler’in 2.9 milyar TL net kar açıkladığını belirtmektedir. Bu rakam, bizim beklentimizin hemen altında gerçekleşmiş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre %280 oranında bir artışı temsil etmektedir. Aynı dönemde özsermaye karlılığı %93 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Şirketin aracılık faaliyet gelirleri (aracılık, portföy yönetimi, kurumsal finansman ve kredili işlem faiz geliri toplamı) beklentilere paralel bir şekilde 2,181 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık bazda %247 artış göstermiştir. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisi olabileceği öngörülmektedir.

 

Deniz Yatırım, İş Yatırım Menkul Değerler için “AL” önerisini korumaktadır ve hedef fiyatını 59.00 TL olarak revize etmiştir, önceki hedef fiyat ise 45.00 TL idi. Bu değerlendirme, İş Yatırım Menkul Değerler hisselerine yönelik olumlu bir tavsiye sunmaktadır.

 

Deniz Yatırım’ın TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.) hakkındaki değerlendirmesi:

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 3Ç23 finansallarında beklenenin üzerinde bir net kar açıklamıştır. Şirketin net karı 1,857 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerini aşmıştır. Ayrıca, net kar rakamı çeyreksel olarak %5.2 artmış ve geçen yılın aynı dönemine göre %65 artış kaydetmiştir. 3Ç23 döneminde özsermaye karlılığı %42.0 seviyesine ulaşmıştır.

 

Banka, 3Ç23’te 150 milyon TL daha serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık tutarı 1.75 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu, bankanın risk yönetimi stratejisini yansıtmaktadır.

 

Deniz Yatırım, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için “AL” önerisini korumaktadır ve hedef fiyatını 10.00 TL olarak güncellemiştir.

 

 

 

 

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Analizler aracı kurumu bağlamaktadır.

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler