Sosyal Medya

Borsa

Zorlu Enerji bu yıl ilk kez Entegre Faaliyet Raporu yayınladı

Zorlu Enerji’nin 2021 Entegre Faaliyet Raporu, şirketin ekonomik verilerinin yanı sıra geleceğe dair planlarını ve sürdürülebilir değer yaratımı konusunda ortaya koyduğu performansı paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşıyor...

Zorlu Enerji bu yıl ilk kez Entegre Faaliyet Raporu yayınladı

Zorlu Enerji bu yıl ilk kez Entegre Faaliyet Raporu yayınladı. Zorlu Enerji’nin 2021 Entegre Faaliyet Raporu, şirketin ekonomik verilerinin yanı sıra geleceğe dair planlarını ve sürdürülebilir değer yaratımı konusunda ortaya koyduğu performansı paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Şirketin hem ekonomik hem de çevresel ve sosyal olarak ulaşmak istediği hedeflere ilişkin yol haritasını ortaya koyuyor.

Zorlu Enerji Entegre Faaliyet Raporuyla 2021 yılı faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair planlarını, hedeflerini ve sürdürülebilir değer yaratımını paylaştı. Zorlu Enerji Entegre Faaliyet Raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen çerçeve kapsamında entegre bir bakış açısıyla ve Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlandı.

Rapor, ekonomik, çevresel,sosyal ve yönetişimsel performansı içeriyor

Zorlu Enerji, entegre faaliyet raporuyla 2021 yılına ait ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını paydaşlarının bilgisine sunuyor. Türkiye’deki bağlı ortaklarının ilk entegre faaliyet raporu olan çalışma, şirketin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunu da içeriyor. Rapor ayrıca Zorlu Enerji ve yurt içi bağlı ortaklıklarının finansal ve finansal olmayan verileri ile yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerin finansal verilerini de kapsıyor. Rapor aynı zamanda Zorlu Enerji’nin imzacısı olduğu ve taahhüdünü ilettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) ilerleme bildirimlerini de kapsıyor.

“Değer yaratmaya odaklı bir şirketiz”

Geçtiğimiz yıllarda düzenli periyotlar halinde yapılan sürdürülebilirlik raporlamasının bu raporla birlikte yıllık periyotta ve yönetim kurulu faaliyet raporunu da içerecek şekilde entegre faaliyet raporu olarak yayınlanmaya başlandığını belirten Zorlu Enerji CFO’su Elif Yener, şunları ifade etti: “Biz değer yaratmaya odaklı bir şirketiz. Sadece finansal değil çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan ortaya koyduğumuz eforu ve değeri de paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşmak önemli önceliklerimizden biri. Ortaya koyduğumuz hedefler kadar bu hedeflere yönelik aksiyonların sonuçlarını da bundan sonra her yıl entegre faaliyet raporumuzla paydaşlarımızla açıklıkla paylaşacağız. Hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle sektörümüze öncülük ediyoruz. Bu entegre faaliyet raporu da sektörümüzde bir ilk olarak yerini aldı. Özellikle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performansımızı yükseltmeye ve sektördeki öncü şirket olma konumumuzu korumaya odaklanırken bu raporun hem biz hem tüm paydaşlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz. Raporda yer alan tüm bu güzel işlerin arkasında başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere değerli paydaşlarımız var. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya ve sektörümüzün ilkleri ile farklılaşmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. ”

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler