Sosyal Medya

Raporlar

Pegasus | AL: Yükselme potansiyeli yüzde 3

Gerçekleşenler ve Tahminler Beklentilerden üzerinde güçlü 3Ç22 rakamları. Pegasus Hava Yolları 3Ç22’de piyasa beklentisini %17 aşarak 4.84 milyar TL (278…

Pegasus | AL: Yükselme potansiyeli yüzde 3

Gerçekleşenler ve Tahminler

Beklentilerden üzerinde güçlü 3Ç22 rakamları. Pegasus Hava Yolları 3Ç22’de piyasa beklentisini %17 aşarak 4.84 milyar TL (278 milyon €) net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç21’de 0.59 milyar TL (56 milyon €) net kar ve 3Ç19’de ise 1.2 milyar TL (182 milyon €) net kar rakamı açıklamıştı. Beklentimizin üzerinde güçlü gelen ciro rakamı ve vergi giderinin tahminimizden düşük gerçekleşmesi net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedeni. Pegasus Hava Yolları 3Ç21’deki 4.54 milyar TL’ye (450 milyon €) ve 3Ç19’deki 4.11 milyar TL’ye (647 milyon €) kıyasla 3Ç22’de beklentilerin üzerinde 17.84 milyar TL (1 milyar €) satış geliri elde etti. Şirket 3Ç22’de piyasanın beklentisinin %7 üzerinde 8.20 milyar TL (469 milyon €) FAVÖK rakamı kaydetti. Pegasus 3Ç21’de 1.74 milyon TL ( 172 milyon €) ve 3Ç19’de 2.03 milyon TL (314 milyon €) FAVÖK rakamı elde etmişti. Beklentilerin daha iyi gerçekleşen 3Ç22 sonuçlarına ve Pegasus Hava Yollarına yönetiminin 2022’ına ilişkin iyileşen beklentilerine piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Dış hat yolcu trafiği pandemi öncesi döneminden daha güçlü. Dış hat yolcu trafiği 3Ç22’de kapasitedeki güçlü büyüme ile (3Ç19’un %29 üzerinde kapasite artışı) 5.28 milyona ulaşırken 3Ç19’deki seviyesini %17 aştı. Dış hat doluluk oranı 3Ç19’deki %86.9’dan 3Ç22’de %84.9’a geriledi. İç hat yolcu trafiği 3Ç22’de 3Ç19’e kıyasla kapasitedeki %22 düşüşle ve doluluk oranındaki 3.2 puan gerilme ile %24 azalarak 3.21 milyon’a geriledi. 3Ç22’de Pegasus Havayolları toplam 14.84 milyar km’ye ulaşan kapasitesinin %83’ünü dış hata ayırdı (3Ç19’de %75).

Pegasus Havayolları yönetimi 3Ç22’deki güçlü kapasite ve doluluk oranı performansını kış sezonuna ilişkin güçlü sinyaller olarak yorumluyor. Güçlü seyahat talebi ve artan bilet fiyatları kuvvetli gelir büyümesine neden oldu Pegasus Havayolları net satış gelirlerini 3Ç22’de 3Ç19’a kıyasla € bazında % 55 arttırmayı başardı. 3Ç22’de iç hat yolcu birim gelirleri TL bazında üç katından fazla artarken, dış hat birim gelirleri € bazında %53 arttı. Toplam kapasitede artan dış hattın payı sayesinde yolcu başına yan gelirler 3Ç19’deki €16.3’den ve 2Ç22’deki 19.5’den 3Ç22’de 25.2’e yükseldi.

Yakıt dışı birim giderde 3Ç19’e kıyasla %6 yukarda. Özellikle jet yakıtı maliyetlerindeki %98’lik ciddi artış ve bakım giderlerindeki düşük baz etkisi ile 3 katından fazla artış nedeniyle 3Ç22’de toplam maliyetler 3Ç19’a göre € bazında %51 arttı. 3Ç19’e kıyasla 3Ç22’de yakıt dışı birim gider %6 artışla €2.06’e artarken, toplam birim gider ise 3Ç22’de 3Ç19’e kıyasla %30 artışla €4.02’e yükseldi. 3Ç22’de 469 milyon € olarak gerçekleşen FAVÖK 3Ç19’e kıyasla %49 artarken, 3Ç19’deki % 48.6’ya kıyasla 3Ç22’de %46.9 FAVÖK marjı kaydetti. Şirketin net borç pozisyonu 2021 sonundaki 1.69 milyar €’dan ve 2Ç22 sonundaki 1.85 milyar €’dan 3Ç22 sonunda 1.92 milyar €’ya yükseldi. Şirket 3Ç22’de 171 milyon € nakit yarattı.

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm

Görünüm. Pegasus Hava Yolları, 4Ç22 kapasite (ASK) üretiminin 4Ç19’a göre %12-15 daha yüksek ve 2022 ASK üretiminin ise 2019’a göre %7

– %10 daha yüksek (önceden: %5 – %10) olacağını öngörüyor. Şirket filonun 2021’de 90 uçaktan oluşan filosunun 2022’de 97 uçağa ulaşma-
sını planlıyor. Pegasus Havayolları, güçlü bilet fiyatlarının yanı sıra artan verimlilik sayesinde 4Ç22 FAVÖK’ün özellikle 4Ç19 seviyesinin

üzerinde ve 2022 tüm yılı içinse FAVÖK rakamının 2019 seviyesini aşacağını öngörüyor. 2022 FAVÖK marjı ile 2019’daki %33.3 FAVÖK mar-
jına doğru tam bir toparlanma gerçekleştireceğini öngörüyor. Şirket bugün saat 17:00 de telekonferans düzenleyecek. Sonrasında tah-
minlerimizin üzerinde geçeceğiz.

 

 

İş Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler