Sosyal Medya

Genel

Otokar’ın ikinci çeyrek karı beklentilerin üzerinde

Otokar’ın 2022 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,4 oranında artarak 342,3mn…

Otokar’ın ikinci çeyrek karı beklentilerin üzerinde

Otokar’ın 2022 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,4 oranında artarak 342,3mn TL’ye yükselmiş ve hem ortalama piyasa beklentisi 323mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 334mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK’ü ise 373,9mn TL ile 303mn TL’lik beklentimizi aşmıştır.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı %36,9 oranında artarak 542,8mn TL’ye yükselmiştir. Otokar’ın 2Ç2022’de satış gelirleri, toplam satış adedinin %57 oranında artarak 791’e yükselmesi ve kurlardaki yüksek artışın olumlu katkısıyla %139,9 oranında artarak 2.357mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %173,1 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %89,3 oranında artarak 737,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kar marjı da %39,7’den %31,3’e gerilemiştir. Satış adetleri artmasına karşın zırhlı araç satış adetlerindeki gerileme brüt kar marjının gerilemesinde önemli etken olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %127,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden net gelirler 45,1mn TL’den 103,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece Otokar’ın net faaliyet karı %70,2 oranında artarak 440,6mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin FAVÖK’ü de aynı dönemde %55,1’lik artışla 373,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket iştiraklerden 2Ç2022’de 4mn TL net gider kaydetmiştir. Finansman
tarafında ise net 112,7mn TL’lik gider (2Ç2021 58,6mn TL gider) kaydedilirken, 17,1mn TL’lik vergi geliri sonrası 2Ç2022 net dönem karı 342,3mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Otokar’ın Haziran sonu itibariyle bekleyen sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, kurlardaki artışa karşın Mart 2022 sonundaki 2.037mn TL’den (485mn TL ve 106mn Dolar) 1.417mn TL’ye (85mn Dolar) gerilemiştir.

Otokar’ın hedef hisse fiyatını, özellikle kurlardaki artışlar kaynaklı tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak,
493,10TL’den 543,90TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki“EKLE” önerimizi de koruyoruz.

Otokar’ın satış miktarı adetsel bazda 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak 791 adet olarak gerçekleşmiştir. Otobüs ve kamyon satış adetleri aynı dönemde sırasıyla %76 ve %53 oranlarında artarken, zırhlı araç satışları ise %48 oranında daralmıştır. 8X8 zırhlı teslimatlarının tamamlanması marjları baskılamıştır. Diğer taraftan otobüs ihraçlarındaki artış bu baskıyı hafifletmiştir. İlk altı ayda toplam satış miktarı da 1.467 adet ile bir önceki yıla göre %31 oranında artış kaydetmiştir.

Otokar’ın yurtdışı satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %103 oranında artmıştır. Diğer taraftan yurtiçi satış gelirleri ise %227 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak, toplam satış gelirleri içinden ihracatın payı da 2Ç2021’deki %70’den 2Ç2022’de %60 seviyesine gerilemiştir. Bunda zırhlı araç satışlarındaki düşüş ana etken olmuştur.

Kovid-19 salgını ile ilgili belirsizlikler aşılama çalışmalarıyla birlikte devam etmesine karşın azalmıştır. Diğer taraftan, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri hisse fiyatları için risk unsurları olarak yakından takip edilmelidir.

 

 

 

Ziraat Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler