Sosyal Medya

Piyasa

Garanti: 4Ç21 Bilanço Değerlendirme

Garanti BBVA 4Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,975 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 3,803 milyon TL bizim beklentimiz ise…

Garanti: 4Ç21 Bilanço Değerlendirme

Garanti BBVA 4Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,975 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 3,803 milyon TL bizim beklentimiz ise 3,876 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %9 ç/ç ve düşük bazdan dolayı %258 y/y artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %21.2 olarak gerçekleşti. Banka 4Ç21’de 900 milyon TL de serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 7.5 milyar TL’ye yükseldi.

Garanti BBVA için AL önerimizi koruyor hisse başı hedef fiyatımızı 17.50 TL’ye yükseltiyoruz (önceki 17.20 TL). %5.1 ç/ç TL kredi büyümesi, 140 bps ç/ç marj artışı, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının 6.2 puan ç/ç artış ile %50.7’ye yükselmesi, faaliyet giderlerinin %46 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %64 y/y artışı bu dönemin ön plana çıkan hususları olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0.50x F/DD ve 2.21x F/K çarpanları ile işlem gören Garanti BBVA’nın 2022’de %79 kar artışı ile %25.9 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %17.0 ve %66.0), 7.5 milyar TL’lik serbest karşılık tutarı ve %18.3 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %15.2) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bankanın bu güçlü finansal yapısı ile sektörün üzerinde bir büyüme elde edebileceğini tahmin ediyoruz.

Garanti BBVA’nın 2022 beklentileri. Banka yönetimi 2022 yılında %25’in üzerinde bir TL kredi büyümesi öngörüyor. Bizim de beklentimiz %30 seviyelerine yakın bir TL kredi büyümesi olabileceği yönünde. Bankanın güçlü sermaye yapısı ile kredi büyümesinde sektörün üzerinde bir performans elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Banka yönetimi net faiz marjındaki artışı 50/75 baz puan olarak bekliyor. Bizim beklentimiz 150 baz puanlık bir artış olabileceği yönünde. Bankaya kıyasla daha iyimser olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bonoların getiri farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Banka aynı zamanda TÜFE’ye endeksli bonolar dışarıda tutulduğunda çekirdek net faiz marjını yatay olarak öngörüyor. Mevduat maliyetlerinde beklenmedik bir yükseliş olmaması varsayımı altında bu beklentinin de kısmen muhafazakar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle TL kredilerde vadelerin kısaldığı bu dönemde bankaların olası faiz yükselişlerini fiyatlamada daha önceki döneme göre daha avantajlı noktada olduklarını düşünüyoruz. Banka  yönetimi kredi riskini kur etkisi hariç 150 baz puanın altında bekliyor. 2021 yılında bu oran
110 baz puan olarak gerçekleşirken, kur etkisi dahil edildiğinde ise %3.3 oldu. Biz kur etkisi dahil olarak kredi risk maliyetini 2022 yılında %1.8 seviyesinde tahmin ediyoruz. Takipteki kredi oranı beklentimiz ise %3.8 ile 2021 yılına göre yataydır. Ekonomik büyümeyi 2021 yılına göre daha düşük bir hızda bekliyor olsak da kredi faizlerinin enflasyona göre daha düşük olması ticari segmentte takibe dönüşümün sınırlı olabileceği görüşündeyiz. Banka komisyon gelirlerindeki büyümeyi %25’in üzerinde bekliyor, bizim de beklentimiz %28 y/y artıştır. 2022 yılında bir önceki yıla göre ödeme sistemlerinden kaynaklı daha yavaş bir büyüme beklenmesini normal olarak değerlendiriyoruz. Faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık ortalama TÜFE’ye paralel bekleniyor. Bizim beklentimiz de %37.2 seviyesindedir. Banka bu beklentilerinin ardından %20’nin üzerinde bir öz sermaye karlılığı bekliyor. Bizim de kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz %25.9 seviyesindedir.

 

Deniz Yatırım

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler