Sosyal Medya

Borsa

Galata Wind halka açık ilk faaliyet yılını yüzde 61 büyüme ile kapattı

Doğan Holding şirketlerinden rüzgâr ve güneşten yüzde yüz temiz ve yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind Enerji A.Ş.’nin “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” söylemiyle halka açıldığı 2021 yılında bir önceki yıla göre %61 oranında büyüyerek 540 milyon TL gelir elde etti...

Galata Wind halka açık ilk faaliyet yılını yüzde 61 büyüme ile kapattı

Doğan Holding şirketlerinden rüzgâr ve güneşten yüzde yüz temiz ve yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind Enerji A.Ş.’nin “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” söylemiyle halka açıldığı 2021 yılında bir önceki yıla göre %61 oranında büyüyerek 540 milyon TL gelir elde etti. Galata Wind A.Ş’nin 2021 yılında esas faaliyet kârı  405 milyon TL ve net kârı ise 171 milyon TL olarak olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı %79’a ulaşırken net borç/FAVÖK oranı ise 1.1 olarak gerçekleşti.  Galata Wind Enerji A.Ş. 2021 yılının 4. çeyrek döneminde ise 2020 yılının 4. çeyrek dönemine göre %150 büyüyerek 209 milyon TL gelir elde ederken, yaşanan kur hareketliğine rağmen net kârı da yine bir önceki yılın 4. çeyreğine göre %35 artarak 78 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galata Wind, 2021 yılında işletme faaliyetlerinden 319,5 milyon TL (2020: 272,2 milyon TL) nakit elde etti. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakitten de görüleceği gibi güçlü nakit yaratma potansiyeline sahip olan Şirket’in ayrıca, 31 Aralık 2021 itibariyle bilançosunda 262,2 milyon TL geçmiş yıl kârları da bulunmakta. Bilançoda yer alan geçmiş yıl kârları ve istikrarlı nakit akışı göz önünde bulundurulduğunda, Galata Wind yeni yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme elde ederken ödenmiş sermayesinin minimum %5’ini her yıl temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Galata Wind, yüksek kârlılığı ve öngörülebilir nakit akışını destekleyen yatırımları ile Türkiye’nin lider yenilebilir enerji şirketi olmayı hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Galata Wind’in bünyesinde 3 adet Rüzgâr Enerji Santrali (“RES”) ve 2 adet Güneş Enerji Santrali (“GES”) bulunmakta. Santrallerinin toplam kurulu gücü 269 MW olan Galata Wind’in rüzgâr santralleri 2021 yılında toplam 690.417 MWh elektrik üretti. Galata Wind’in Şah RES, Mersin RES ve Taşpınar RES santrallerinin 2021 yılında Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü içindeki payı % 2,2 ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi içindeki payı % 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Galata Wind’in güneş santralleri ise 2021 yılında toplam 54.059 MWh elektrik üretti. Erzurum ve Çorum’daki GES santrallerinin Türkiye’nin toplam güneş enerjisi kurulu gücü içindeki payı % 0,5 ve güneş kaynaklı elektrik üretimi içindeki payı % 0,5 oldu.

“2021 yılını güçlü bir performansla kapattık”

Büyüme stratejisinin bir parçası olarak, halka arz sırasında verilen taahhütleri yerine getirmeye odaklanmaya devam edecek olan Galata Wind A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan, şirketin 2021 yılı performansı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Galata Wind olarak güçlü sermaye yapımız ve düşük borçluluk seviyemizle rakiplerimizden olumlu yönde ayrıştık. Şirketin temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlarından sağladığı gelir ve brüt kârdaki iyileşme ve üretimdeki artışla birlikte 2021 yılını güçlü bir performansla kapattık.  2012 yılında Bandırma ve Mersin’de rüzgâr enerjisi santralleriyle başladığımız faaliyetlerimize, 2021 yıl sonu itibarıyla Gold Standard ve VCS sertifikalı toplam 269 MW kurulu gücündeki rüzgâr ve güneş santrallerimiz ve yıllık yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitemizle %100 yenilenebilir ve temiz enerji üreterek devam ediyoruz. Tüm santrallerimizde kapasite artırımı olasılıklarını değerlendiriyoruz. Son olarak Mart 2021’de tam kapasiteyle devreye aldığımız Taşpınar RES projemiz, son teknoloji ekipmanlara ve Türkiye’de 75 metre kanat boyunda üretilen ilk türbinlere sahip. Taşpınar RES, içerisinde yer alan hibrit güneş santrali ile sektörde öncü olacak.”

“Kurulu gücümüzü 2025 sonuna kadar 500-550 MW’a çıkaracağız”

Ayrıca ticari ihtiyaçlara yönelik yeni depolama ve dağıtım teknolojileriyle de çevreye duyarlı enerjinin ülkemizin geleceğine yapacağı katkıyı öngörerek ‘Temiz Enerji İçin Temiz Bir Gelecek’ vizyonuyla kurdukları alt şirket Sunflower Solar ile her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kuyan şöyle devam etti:

“Sunflower Solar şirketimiz ile projelendirip devreye aldığımız Çatı GES’lerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Nakit akışı yaratabilen bir şirket olmamız yatırımlarda büyük avantaj sağlıyor. Mümkün olan santrallerimizde kapasite artırımı olasılıklarını değerlendiriyoruz.  Aynı zamanda varlık ve gelir çeşitlendirmesi yaratmak ve riski dağıtmak amacıyla önümüzdeki dönem yurt dışına açılmayı hedefliyoruz.  Güney Avrupa başta olmak üzere Balkanlar ve yakın coğrafyalardaki projeler ile yakından ilgileniyoruz. İnanıyorum ki, gerçekleştireceğimiz yeni RES ve GES yatırımlarımızla toplam kurulu gücümüzü 2025 yılı sonuna kadar 500-550 MW’a çıkaracağız. Giderek güçlenen küresel sürdürülebilirlik perspektifi sayesinde ekonomik büyümede daha fazla rol üstlenecek Galata Wind gibi temiz enerji şirketlerinin geleceğinin de daha parlak olacağını öngörüyoruz.”

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler