Sosyal Medya

Borsa

EİS Eczacıbaşı İlaç: TUT | Ürün portföyü yeniden yapılandırılıyor

EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC TI) için hedef fiyatımızı 28,70 TL (12-ay) olarak belirlerken tavsiyemizi TUT olarak paylaşıyoruz ve Araştırma kapsamımıza…

EİS Eczacıbaşı İlaç: TUT | Ürün portföyü yeniden yapılandırılıyor

EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC TI) için hedef fiyatımızı 28,70 TL (12-ay) olarak belirlerken tavsiyemizi TUT olarak paylaşıyoruz ve Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

EİS Eczacıbaşı İlaç’ı (i) güçlü büyüme (ii) ürün portföyünün yeniden yapılandırılması (iii) yurt dışı odaklı yeni yatırımlar (iv) Gensenta yatırımı ile ilaç üretimine geri dönülmesi v) yeni yatırımlarla mevcut kapasiteyi artırma isteği vi) yeni pazarlarda ruhsatlandırma hedefleri vii) büyüyen pazar payı viii) düzenli temettü ödeme alışkanlığı ve (ix) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama için mevsimsellik etkisi gerekçeleri ile temel olarak beğenmemize karşılık sınırlı getiri potansiyeli sunuyor olması TUT önerimiz için dayanak oluşturuyor. Yıl başlangıcından bu yana endeksin %44 üzerinde performans sergileyen hisse, 2023 tahminlerimize göre 25,3x F/K ve 41,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

Güçlü büyüme. Şirket’in, performansını güçlendirmek için, yatırımlarını, sağlık ve değerli arsaları sayesinde gayrimenkul geliştirme sektörlerinde devam ettireceğini, bu doğrultuda satış gelirlerini artıracağını öngörüyoruz.

Ürün portföyünün yeniden yapılandırılması. Stratejik olarak kârlılık üzerinde seyreltici etkisi bulunan ürünleri portföyünden çıkartarak sadeleştirmeye giden Şirket’in, mevcut portföyünün genişlemesi hedefleri içerisinde, takviye edici gıda sınıfındaki ürünler, özel sağlıklı yaşam markalı ürünler, onkoloji alanının geliştirilmesine yönelik ürünler yer almaktadır. Bu paralelde Şirket, rakipsiz, yüksek fiyatlı yeni ürün anlaşmaları yaparak ve pazar potansiyeli yüksek serbest fiyatlı ürünleri portföyüne katarak finansal yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yurt dışı odaklı yeni yatırımlar. Şirket’in Eczacıbaşı-Monrol iş ortaklığı, ürün ve hizmetlerini yurt dışı pazarlarda da büyütme hedefleri paralelinde radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesine yönelik olarak Monrol GmbH unvanlı limited şirketinin kurulmasına karar vermiştir. Şirket’in söz konusu kararı neticesinde satış ve dağıtım kanallarını dış pazara yönlendirme potansiyelini olumlu değerlendiriyoruz.

Gensenta yatırımı. Yerli üretimin ülkemizde ön plana çıkmaya başladığı şu günlerde uzun zamandır ilaç üretim alanında bulunmayan Şirket, Kasım ayı itibarıyla Gensenta satın alımını tamamlayarak tekrardan ilaç üretimine adım atmıştır.

Yeni yatırımlarla mevcut kapasiteyi artırma isteği. Şirket, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olmak üzere ürün ve hizmetlerinde mevcut kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Yeni pazarlarda ruhsatlandırma hedefleri. Şirket’in ortaklık çerçevesinde yürüttüğü Eczacıbaşı-Monrol firması yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışı pazarlarda da faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yürütülen ruhsatlandırma faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda Almanya’dan sonra diğer Avrupa ülkelerine de çevrilmesi hedeflenmektedir.

Büyüyen pazar payı. 2021 yılında sağlık sektörünün ve işlevlerinin sürdürülebilirliği açısından zor bir dönemi geride bırakan Türkiye’de ilaç pazarı, 2022 yılında TL bazında büyüme göstermiştir. Söz konusu ortamda EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın büyümesi ise sektörün üzerinde gerçekleşmiştir.

Temettü politikası. Şirket’in, dağıtılabilir kârının bir kısmını kâr payı olarak dağıtmasını yatırımcı algısı açısından önemli buluyoruz.

 

 

Deniz Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler