Sosyal Medya

Borsa

Halk Yatırım’dan İndeks Bilgisayar İçin Şirket Analizi

Salgın sonrası dönemde talep görünümünün desteğiyle ciro performansının güçlü seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Özellikle yeni satışa sunulacak ürünler ve altyapı yatırımları, yeni dünya düzenine uyum anlamında talebin güçlü kalmasında etkili olacaktır...

Halk Yatırım’dan İndeks Bilgisayar İçin Şirket Analizi

Dijitalleşme karlılıkta sürekliliği sağlayacak

Salgın sonrası dönemde talep görünümünün desteğiyle ciro performansının güçlü seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Özellikle yeni satışa sunulacak ürünler ve altyapı yatırımları, yeni dünya düzenine uyum anlamında talebin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu çerçevede, 2021 yılı gelirlerinin de önceki yıla göre %28 artış kaydederek 13,11 milyar TL seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tahmin sürecimizin geri kalanında da satış gelirlerinin yıllık bazda ortalama %29 artış kaydederek 2026 yılında 44,20 milyar TL seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz.

Türkiye’deki demografik yapı, şirketin büyüme potansiyelini destekleyen pozitif katalistler arasında bulunuyor. %15,6 ile Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfus oranına sahip olan Türkiye’nin pandemi süreci ile hızlanan dijital dönüşümünün BT sektörü açısından önemli bir katalist olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede sektörde lider konumda olan İndeks Bilgisayar’ın
önümüzdeki süreçte sektördeki büyüme potansiyelinden faydalanacağını düşünüyoruz.

Şirketin BT altyapı yatırımları operasyonel karlılığı destekleyecektir. Ayrıca şirket bünyesinde, katma değerli BT sistemleri alanında operasyonlarını sürdüren Neteks-Artım şirketlerinin birleşmesinin maliyet azaltımı ve sinerji cephesinde yansımalarının devam edeceğini düşünüyoruz. 2022 yılına ilişkin olarak ise, Indeks Bilgisayar iki şirket satın alması planlıyor. Bununla beraber, hizmet sağlayıcılar, robotik ürünler ve giyilebilir teknoloji odaklı yatırımlar da şirketin odağında bulunuyor.

Düzenli temettü dağıtımı. Indeks Bilgisayar, 2015’ten bu yana dağıtılabilir net karının ortalama %45’ini temettü olarak yatırımcıları ile paylaşıyor. Öngörülerimiz ışığında, önümüzdeki döneme ilişkin karlılık cephesinde beklediğimiz artış paralelinde tahmin aralığımız süresince temettü dağıtım oranının yükseliş eğilimi ile, 2026 yılında %55 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Değerleme. İndeks Bilgisayar’ın salgın sonrası dijitalleşen yaşam rutinleriyle teknolojik ürünlere olan talebin zorunlu ihtiyaçlar sınıfına girmesine ek olarak şirketin dövizde uzun pozisyona sahip olmasının karlılıkta güçlü görünümün devam etmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, INDES’i Araştırma kapsamımıza ‘AL’ önerisiyle dahil ediyoruz. INDES hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı %57 getiri potansiyeli ile 14,58 TL olarak belirliyoruz.

Riskler. Küresel makro görünümde yaşanabilecek çalkantılar ve piyasalarda öne çıkabilecek volatilite maliyetler üzerinde yukarı yönlü risk yaratabilir. Ayrıca talepte daralma görülmesine de neden olabilir. Çip probleminin çözülememesi ürün akışını sekteye uğratarak operasyonel perfomansı baskılayabilir.

Salgın sonrası dönemde güçlü talep görünümü

Salgın sonrasında günlük rutinlere yerleşen dijitalleşmenin etkisiyle talep cephesinin güçlü kalmasını bekliyoruz. Özellikle, yeni satışa sunulacak ürünler ve altyapı yatırımları yeni dünya düzenine uyum anlamında talebin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu çerçevede, 2021 yılı gelirlerinin de önceki yıla göre %28 artış kaydederek 13,11 milyar TL seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tahmin sürecimizin geri kalanında da satış gelirlerinin yıllık bazda ortalama %29 artış kaydederek 2026 yılında 44,20 milyar TL seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz.

Türkiye’deki demografik yapı, şirketin büyüme potansiyelini destekleyen pozitif katalistler arasında bulunuyor

%15,6 ile Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfus oranına sahip olan Türkiye’nin pandemi süreci ile hızlanan dijital dönüşümünün bilgi teknolojileri sektörü açısından önemli bir katalist olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, sektörün son 6 yılda %19 YBBO ile GSYİH büyümesinin oldukça üzerinde performans gösterdiğini de belirtmek gerekir. Bu çerçevede, sektörde lider konumda olan İndeks Bilgisayar’ın önümüzdeki süreçte sektördeki büyüme potansiyelinden faydalanacağını düşünüyoruz.

Şirketin bilişim teknolojileri altyapısı yatırımları operasyonel karlılığı destekleyecektir

Indeks Bilgisayar 2022 yılında iki şirket satın alması planlıyor. Bununla beraber, hizmet sağlayıcılar, robotik ürünler ve giyilebilir teknoloji odaklı yatırımlar da şirketin odağında bulunuyor.

Düzenli temettü dağıtımı

Indeks Bilgisayar, 2015 yılından bu yana dağıtılabilir net karının ortalama %45’ini temettü olarak yatırımcıları ile paylaşıyor. Öngörülerimiz ışığında, önümüzdeki döneme ilişkin karlılık cephesinde beklediğimiz artış paralelinde tahmin aralığımız süresince temettü dağıtım oranının yükseliş eğilimiyle, 2026 yılında %55 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Neteks-Artım birleşmesinin operasyonel verimlilik üzerindeki pozitif etkisinin devam edeceğini tahmin ediyoruz

Indeks Grup bünyesinde, katma değerli BT sistemleri alanında operasyonlarını sürdüren Neteks-Artım şirketlerinin birleşmesinin maliyet azaltımı ve sinerji cephesinde yansımalarının devam edeceğini düşünüyoruz. Böylece, 2020 yılında yıllık bazda 0,6 puan düşüşle %2,65 seviyesine gerileyen FAVÖK marjının, 2021 yıl sonunda %3,14 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de, FAVÖK marjının %3 seviyesinde ılımlı seyir izleyeceğini düşünüyoruz.

Riskler

Küresel makroekonomik büyüme görünümünde yaşanabilecek çalkantılar ve piyasalarda öne çıkabilecek volatilite maliyetler üzerinde yukarı yönlü risk yaratabilir. Ayrıca talepte daralma görülmesine de neden olabilir.

Çip probleminin çözülememesi ürün akışını sekteye uğratarak operasyonel perfomansı baskılayabilir.

Değerleme Özeti

Indeks Bilgisayar’ın 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken indirgenmiş nakit akımları yöntemini kullandık.

Modelimiz, 12-aylık 3,27 milyar TL hedef şirket değerine işaret etmektedir. Böylece 12 aylık hedef fiyatını modelimize göre %57 yükseliş potansiyeli ile 14,58 TL olarak bulmaktayız. İNA modelimizde, sonsuz büyüme oranını %5, beta katsayısını 1,192, piyasa risk primini %5,5, risksiz faiz oranını %17,5 ve vergi sonrası borçlanma maliyetini ise %18,2 olarak varsaydık.

 

Indeks Bilgisayar’ı küresel benzerleri ile karşılaştırdığımızda, tahminlerimize göre şirket 2,4x olan 2022T FD/FAVÖK çarpanına göre %72,4 iskontolu işlem görmektedir. Aynı şekilde, 3,5x olan 2022T F/K çarpanına göre de %72,5 iskontolu işlem görmektedir.

Şirket Görünümü

1989 yılında Türkiye’de kurulan Indeks Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı ve akıllı telefon gibi bilişim ürünlerini yurt içi ve yurt dışından tedarik etmek suretiyle sektördeki bayilere toptan ticaretini yapmaktadır. Apple, Microsoft ve Samsung gibi 200’den fazla dünya markasının distribütörlüğünü yapan şirket, 7.500’den fazla iş ortağı ile sektör lideri konumunda bulunmaktadır. Yaklaşık 500 personelin çalıştığı İndeks Bilgisayar, holding yapısına sahip olması paralelinde her biri farklı teknoloji alanında faaliyet gösteren 7 adet bağlı ortaklığa sahiptir. Datagate Bilgisayar ve Despec Bilgisayar, şirketin halka açık bağlı ortaklıklarıdır. Datagate Bilgisayar hisselerinin %59,24’ü, Despec Bilgisayar hisselerinin de %29,11’i İndeks Bilgisayar’a aittir.

Ortaklık Yapısı

Haziran 2004’te %15,34’ü borsaya kote edilen İndeks Bilgisayar’ın ana hissedarı şirket paylarının %37’sine sahip olan Nevres Erol Bilecik’tir. 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle şirketin halka açıklık oranı %61 seviyesindedir.

Datagate Bilgisayar:

1992 yılında İstanbul’da kurulan Datagate Bilgisayar, Indeks Grup’un iki halka açık bileşeninden biridir. Hisselerinin %59,24’ü Indeks Bilgisayara ait olan şirketin halka açıklık oranı %40,76 seviyesinde olup, BIST 100 endeksinde “DGATE” koduyla işlem görmektedir. İndeks Grup’un ikinci büyük şirketi konumunda bulunan Datagate Bilgisayar, bilgi teknolojileri ve telekom sektörü alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin ürün yelpazesi akıllı telefon, kontör (sanal ve fiziki TL), sim kart, tablet ve aksesuarlardan oluşmaktadır.

Despec Bilgisayar:

1995 yılında kurulan Despec Bilgisayar, Indeks Grup’un bir diğer halka açık bileşenidir. Datagate Bilgisayar’ın paylarının %49,13’üne sahip olduğu şirkette, Indeks Bilgisayar’ın dolaylı pay sahipliği %29,11 seviyesindedir. Halka açıklık oranı %50,87 seviyesinde bulunan şirket, BIST 100 endeksinde “DESPC” koduyla işlem görmektedir. Despec Bilgisayar, bilişim teknolojileri tüketim malzemeleri ve mobil telefonlar dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir. Ürün yelpazesi toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri ve aksesuarların yanı sıra, mobil telefonlardan oluşan şirket, önde gelen dünya markalarından oluşan geniş ürün portföyüne sahiptir. Şirketin satışlarının büyük bir bölümünü Realme, HP ve Canon ürünleri oluşturmaktadır. Şirket’in dağıtımını üstlendiği diğer ürünler Steelseries, Epson, Xerox, IBM, Lexmark, Trust, Samsung, Belkin, Jabra, Apple ve Targus’dur.

Neteks:

1996 yılında kurulan Neteks, katma değerli teknolojik ürünlerin dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, 2001 yılında Indeks Grup’a katılmıştır. 2007 yılında Westcon Group ile %50-50 oranında kurulan ortaklık ile şirket global bilgi ve birikim kazanmıştır. 13 yıllık işbirliğinin ardından 2020 yılı Şubat ayında, geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda Westcon Group’un %50 hissesini de alarak, Indeks Grup bünyesine geçmiştir. 2 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Indeks Grup’un katma değerli dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketleri Neteks AŞ ve Artım AŞ, “Neteks” adıyla tek bir çatı altında birleşmiştir. Netex A.Ş. bu birleşme sayesinde; altyapı çözümleri, veri merkezi çözümleri, IT otomasyon çözümleri, bulut yazılımları,  sanallaştırma ürünleri, güvenlik çözümleri, açık kaynak kod ürünleri, büyük veri ve analitik çözümleri alanlarında iş ortaklarına güncel IT teknolojileri sunmaktadır.

Operasyonlar

200’ü aşkın dünya markasının distribütörlüğünü yapan Indeks Bilgisayar, 1999 yılından bu yana sektör lideri konumunda bulunmaktadır. Şirket, büyük teknoloji perakendecileri ve e-ticaret platformları dışında, Türkiye genelinde küçük ölçekli bilgisayar dükkanlarından oluşan 8000 iş ortağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Indeks Bilgisayar, teknoloji perakendecisi müşterileri ile rakip durumuna düşmemek adına son tüketiciye satış yapmama konusunda yüksek hassasiyet göstermektedir.

Bu çerçevede şirketin operasyonel iş akışını incelediğimizde, ürünlerin teknoloji üreticilerinden kontratlı olarak belli fiyat ve vadelerle satın alındığını görüyoruz. Her ürün grubu için bir ürün müdürü atayan şirket, bu sayede piyasa trendlerini daha yakından takip ederek müşterilerine daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyor. Öte yandan, satış sonrası servis hizmeti sunmayan şirket, müşterilerini yetkili servislere yönlendirmektedir.

İndeks Bilgisayar’ın İstanbul ve İzmir’de olmak üzere iki şubesi, Elazığ ve Diyarbakır’da da iki adet irtibat ofisi bulunmaktadır. Ayrıca, Indeks Grup bünyesinde bulunan Teklos AŞ, Şekerpınar bölgesindeki lojistik merkezinde depolama hizmeti vermektedir.

İndeks Bilgisayar satışlarını dört kanal üzerinden gerçekleştiriyor:

Çözüm sağlayıcı bayiler: Sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren bu bayiler, kurumsal müşterileri yeni teknolojilerle tanıştırmayı hedeflemektedir.

Katma değerli bayiler: Sayısı 500’ü aşan düşük sermayeli bu bayiler, uluslararası şirketler ve kurumsal müşterilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Normal bayiler: Türkiye genelinde sayısı 5.000’i aşan, küçük işletme niteliğindeki bu bayilerin hedefi küçük ve orta işletmelerin beraberinde hanehalkına satış yapmaktır.

Perakende satış kanalları: Büyük teknoloji mağazaları (Teknosa, Media Markt, Vatan, vs.) ve güçlü büyüme trendine sahip e-ticaret platformlarından oluşmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Sektörü

Deloitte ve TUBİSAD tarafından ortak hazırlanan rapora göre 2020 yılında pandeminin üretim sektörü üzerindeki olumsuz yansımaları ve çip problemi nedeniyle global bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü %2,2’lik küçülme ile 3,8 trilyon dolar seviyesine gerilerken; bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü %0,2, iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü ise %4,0 daralma kaydetmiştir.

2021 yılı ve sonrasında ise, özellikle çip problemine ilişkin yükselen çözüm söylemlerinin teknolojik ürün üretimini hızlandırmasına ek olarak, pandeminin şirketleri dijital adaptasyona zorlaması sektörde büyümeyi tetikleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, uzaktan çalışmanın pandemi sonrasında da önemli yer tutması ve toplam çalışanların %50’den fazlasının 2024 yılında uzaktan çalışmaya geçeceği yönündeki öngörülerin beraberinde sosyal teması azaltmak için tüm eğitim kademelerinde çevrim içi yöntemlere geçiş yapılması da sektörün gelişiminde kritik rol oynamaktadır. Ayrıca, e-ticaretteki büyümeye paralel olarak online ödemelerin hacmi artarken, tüketicilerin %80’inin temassız sistemleri tercih etmeye başlaması da sektörel faaliyet açısından
pozitif katalistler arasında gösterilebilir. Bu çerçevede, global BT pazar büyüklüğünün 2021 yılında %8,4 büyüme ile 4,1 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra, yıllık %5,3 büyüme ile 2025 yılında 5,0 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir.

Türkiye bilişim sektörüı 2016-2020 yılları arasında %19 YBBO kaydederek 189 milyar TL ile beklentilerin üzerinde performans sergilemiştir. Dolar bazında ise sektör büyüklüğünde değişim kaydedilmedi. Sektörel verilerin detaylarını incelediğimizde, kur etkisi ve elektronik haberleşmenin, sektör büyümesine sırasıyla 12,3 ve 10,4 milyar TL seviyelerinde katkıda bulunduğunu gözlemliyoruz. Söz konusu pandemi dinamikleri ve makroekonomik konjönktör ışığında 2021 yılında da sektör büyümesinin beklentileri aşmış ve sektör büyüklüğünün 208 milyar TL seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş olduğunu tahmin ediyoruz.

Öte yandan, TÜİK verilerine göre 2011 yılında %56,9 seviyesinde olan hanelerde bilgisayar ve tablet bulunma oranı 2021 yılında %81,3’e yükseldi. Ancak bu oranın %94,5 seviyesindeki dünya ortalamasının altında bulunduğunu belirtmek isteriz İnternet erişimi ise bu dönemde %39,3’ten %92 seviyesine, akıllı telefon bulunma oranı da %91,9’dan %99,3 seviyesine çıkmıştır.

%15,6 ile Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfus oranına sahip olan Türkiye’nin pandemi süreci ile hızlanan dijital dönüşümünün bilgi teknolojileri sektörü açısından önemli bir katalist olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sektörün son 6 yılda %19 YBBO ile GSYİH büyümesinin oldukça üzerinde performans gösterdiğini de belirtmek gerekir. Bu çerçevede, sektörde lider konumda olan İndeks Bilgisayar’ın önümüzdeki süreçte sektördeki büyüme potansiyelinden faydalanacağını düşünüyoruz.

Gelirler

2016-2018 yılları arasında satış gelirleri ortalama %6 artış kaydeden Indeks Bilgisayar’ın cirosu, ertelenen talebin canlanması ve pandemi dönemi ile elektronik ürünlere olan ihtiyacın zorunluluk haline gelmesi sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında belirgin toparlanma göstererek ortalama %65 artışla, 2020 yılında 10,26 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin satış gelirlerindeki toparlanma eğilimi pandemi süreci öncesinde teknolojik ürünlere ilişkin ertelenen talebin TL’deki güçlenme ile tetiklenmesi sonucunda 2019 yılında başladı. Nitekim, 2019 yılının son çeyreğinde şirketin satış gelirlerinin %166 artış kaydetmesi ile yıl genelinde satış gelirleri %36 artışla 5,30 milyar TL ile 2015 yılından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

2020 yılında da, pandemi süreci ile birlikte gerek uzaktan çalışma gerekse uzaktan eğitimin günlük rutinlerde içselleştirilmesinin etkisiyle laptop, tablet, bilgisayar ekipmanları ve mobil cihazların beraberinde, katma değerli ürünler arasında gösterilen network ürünleri satışlarında artışlar görüldü. Bu çerçevede, şirketin satış gelirleri bu dönemde yıllık bazda %93 artışla 10,26 milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirketin cirosu 2021’in dokuz ayında da yıllık bazda %28 artışla 9,07 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılında devam eden toparlanma eğiliminde bahsettiğimiz unsurların yanısıra, son iki yıldır çip problemi nedeniyle karşılanamayan talebin, şimdilerde bu problemin çözüm yoluna girmesiyle karşılık bulması da etkili oldu.

Diğer yandan, satış gelirlerinin %35’i dolar, %65’i dolara çıpalı TL cinsi gelirlerden oluşan şirketin ürün satışlarını, ürünü temin ettiği para biriminden gerçekleştirmesinin doğal bir hedge mekanizması oluşturduğunu da vurgulamak gerekir.

Bu çerçevede, pandemi sonrası yeni normal ışığında 2021 yılının son çeyreğinde satış gelirlerinin yıllık bazda %26 artışla 4,04 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Böylece 2021 yılı gelirlerinin de önceki yıla göre %28 artış kaydederek 13,11 milyar TL seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tahmin sürecimizin geri kalanında da satış gelirlerinin yıllık bazda ortalama %29 artış kaydederek 2026 yılında 44,20 milyar TL seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz.

Faaliyet Giderleri

Indeks Bilgisayar’ın faaliyet giderleri içerisindeki en yüksek paya sahip kalemleri büyüklerine göre sıraladığımızda personel giderleri, sigortalama giderleri ve amortisman ve itfa payları olduğunu görüyoruz. Kaliteli ve yetkin insan kaynağının şirketin büyüme politikasında kritik öneme sahip olduğundan, 3Ç21 faaliyet giderleri içerisindeki payı %52 seviyesinde gerçekleşen personel giderlerinin tahmin aralığımız boyunca da baskın görünümünü koruyacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede, 2026 yılında personel giderlerinin faaliyet giderleri içerisindeki payının %61 seviyesine
yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Şirketin ikinci büyük faaliyet gideri kalemi olan sigortalama giderleri, şirketin uyguladığı alacak yönetimi politikasının en önemli bileşenidir. 3Ç21’de faaliyet giderlerinin %15’sini oluşturan sigortalama giderlerinin, şirketin büyük montanlı müşterilerinden kaynaklı alacaklarının korunmasıyla ilintili olduğunu gözlemliyoruz. Şirketin uyguladığı alacak yönetimi politikasıyla alıcılar bakiyesinin %50’sinin sigortalı olduğunu belirtmek gerekir. Küçük ölçekli bayilere ait olan geri kalan bakiye ise, şirketin yakın takip sistemi ışığında mobil satış ekiplerinin hedef ziyaretleri yardımıyla yönetiliyor. 2021 yıl sonunda faaliyet giderlerinin %9’unu oluşturacağını öngördüğümüz sigortalama giderlerinin tahmin aralığımız süresince ılımlı düşüş eğilimi sergileyerek 2026 yılında %7 seviyesinde dengeleneceğini tahmin ediyoruz.

Faaliyet giderlerinin %11’ini oluşturan amortisman giderlerinin, şirketin robotik ve giyilebilir teknolojilere ilişkin yatırım planları ışığında 2022 yılında da aynı seviyede kalacağını öngörüyoruz. Ancak şirketin ilerleyen dönemlere ilişkin yatırım planlarının genel olarak insan yönetimiyle ürün dağıtımını hedeflemek üzerine kurulu olduğundan tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde bu kalemin düşüş eğilimine geçeceğini ve 2026 yılında %9 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Giderler cephesindeki öngörülerimize ek olarak, 2020 yılında Neteks-Artım birleşmesi ile sağlanan maliyet verimliliğinin yansımalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Böylece tahmin aralığımız süresince faaliyet giderlerinin satışlara oranının %1,23-1,34 bandında seyretmesini bekliyoruz.

FAVÖK

Operasyonel giderler cephesindeki öngörülerimize ek olarak, pandeminin başlangıcında düşük kar marjına sahip mobil cihazların ağırlıklı olduğu satış gelirleri dağılımının, ilerleyen süreçlerde yüksek karlılığa sahip network ürünlerine yoğunlaşacağını öngörüyoruz.

Bu çerçevede, Indeks Bilgisayar’ın 2020 yılında yıllık bazda %59 artışla 271,81 milyon TL seviyesine yükselen FAVÖK’ünün 2021 yılında da artış eğilimini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 2021 yılında yıllık bazda %51 artışla 411,50 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de FAVÖK’ün yıllık bazda ortalama %27 artış kaydederek, 2026 yılında 1,27 milyar TL seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Böylece, 2020 yılında yıllık bazda 0,6 puan düşüşle %2,65 seviyesine gerileyen FAVÖK marjının, 2021 yıl sonunda %3,14 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de FAVÖK marjının ılımlı seyir izleyeceğini ve 2026 yılında %3 seviyesinde dengeleneceğini öngörüyoruz.

Borçluluk

Indeks Bilgisayar’ın borçlarının %40’ı ABD Doları, %60’ı da TL cinsinden oluşmaktadır. 3Ç21 finansallarına göre şirket, finansman ihtiyacının %99’unu kısa vadeli krediler yoluyla karşılıyor. Geçen yılın aynı döneminde şirketin 376 milyon TL seviyesindeki net borcu 3Ç21’de 340 milyon TL net nakite dönüştü. Net borç/FAVÖK rasyosu da güçlü operasyonel performansının nakit yaratımı üzerindeki yansımalarının desteğiyle bu süreçte 1,52x seviyesinden -0,92x seviyesine gelişim gösterdi.

Tahmin aralığımız süresince şirketin güçlü nakit pozisyonunu sürdüreceği öngörüsüyle, net borç/FAVÖK rasyosunun 2026 yılında -1,1x seviyesinde dengeleneceğini tahmin ediyoruz.

Net kar

Makroekonomik hesaplamalarımız ve tahminlerimiz sonucunda, şirketin 2020 yılında 100,1 milyon TL seviyesinde bulunan net faiz giderinin bu yıl 176,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de, küresel tahvil faizlerinde öne çıkan yükseliş eğilimini de göz önünde bulundurarak şirketin net faiz giderlerinin yıllık bazda ortalama %8 artış kaydedeceğini ve 2026 yılında 249,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Kur farkı gelirleri cephesinde de, şirketin döviz uzun pozisyonunu ilerleyen dönemlerde sürdüreceği ve türev araçlar yoluyla kur riskini minimize etmeye devam edeceği öngörüsüyle, şirketin bu yıl 203,5 milyon TL seviyesinde kur farkı geliri elde edeceğini öngörüyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de, kur farkı gelirlerinin stabilize olacağını ve 2026 yılında 53,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Böylelikle, İndeks Bilgisayar’ın net karının 2021 yılında operasyonel performans cephesindeki güçlü görünüm ve 94,19 milyon dolar seviyesindeki döviz uzun pozisyonunun desteğiyle yıllık bazda %130 artışla 329 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini, net kar marjının da önceki yılın aynı dönemindeki %1,4 seviyesinden %2,5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tahmin aralığımızın geri kalan sürecinde de şirketin net karının yıllık bazda ortalama %22,3 artış kaydederek 2026 yılında 844 milyon TL seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Net kar marjının da bu süreçte ılımlı seyir izleyerek 2026 yılında %1,9 seviyesinde dengeleneceğini tahmin ediyoruz.

 

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 

Halk Yatırım

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler