Sosyal Medya

Genel

TBMM Başkanlığı: ‘Resmi olarak 15 Temmuz raporu yok’

Meclis Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun raporunun akıbetine ilişkin açıklama yayınladı: “Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.”

TBMM Başkanlığı: ‘Resmi olarak 15 Temmuz raporu yok’

TBMM Başkanlığı, FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu’nun İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış şekilde TBMM Başkanlığına sunulmadığını, 2018’de yeni yasama döneminin başlamasıyla hükümsüz hale geldiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM İçtüzüğü’nün “Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri” başlıklı 105. maddesinde Meclis araştırmasının yürütülmesi görevinin, genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verileceğinin belirtildiği ifade edildi.

Bu komisyonun üye sayısı, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususunun Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edildiği anlatılan açıklamada, araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği de anımsatıldı.

Komisyonun bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamaması halinde ise 15 gün içinde araştırmanın tamamlanmamasının nedenleri ya da o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılacağı belirtilen açıklamada, Genel Kurulun bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabileceği hükmünün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede 1 Kasım 2015 ila 24 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan 26. Yasama Dönemi içerisinde, TBMM Genel Kurulunda alınan 26 Temmuz 2016 tarihli kararla “Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu” kurulduğu hatırlatıldı.

Araştırma Komisyonunun çalışmalarına 4 Ekim 2016’da başladığı, bir aylık ek süre almadığı için çalışmalarının 4 Ocak 2017’de hukuken sona erdiği anlatılan açıklamada, “Komisyon tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığına bir rapor sunulmadığı gibi, komisyonun çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.” denildi.

“Hukuki nitelik taşıyan bir rapor bulunmamaktadır”

Açıklamada, Araştırma Komisyonunca hazırlandığı belirtilen ve medya organlarında resmine yer verilen rapor taslağının, 12 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon Başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu ancak komisyonun CHP’li bazı üyelerince, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak ile TBMM Başkanlığına sunulan raporun aynı metin olmadığının, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu gerekçesiyle tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmelerin rapordan çıkarılması gerektiğinin” iletildiği belirtildi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazının Araştırma Komisyonuna iletildiği aktarılan açıklamada, “Devam eden süreçte, komisyon üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

“Dolayısıyla, 26. Yasama Dönemi’nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan ve komisyon üyelerinin, komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

Diğer taraftan TBMM İçtüzüğünün 77. maddesinin ikinci fıkrası ‘Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri … hükümsüz sayılır.’ hükmünü içerdiğinden; 26. Yasama Dönemi’nin bitip 24 Haziran 2018 tarihinde yeni yasama döneminin başlamasıyla, söz konusu Meclis Araştırması hükümsüz hale gelmiştir.

26. Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Kurulunun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla açılan Meclis Araştırması hakkında resmi herhangi bir işlem yapabilme imkanı kalmamıştır.”

Açıklamada, içinde bulunulan 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77. maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek yeni bir hukuki işlemin bulunmadığı ancak komisyonun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına erişimin mümkün olduğu kaydedildi.

Komisyon başkanı Petek: Biz İsmail Kahraman’a teslim ettik

4 Ekim 2016’da bütün partilerin ortak imzası ile kurulan FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek yürütüyordu.

Petek, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın “Rapor neden yayınlanmadı?” sorusuna “Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a… Biz Kahraman’a teslim ettik. (Rapor) Tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu” yanıtını verdi.

Petek şunları kaydetti:

Yani, rapor basıldı fakat yayınlanmadı.

Meclis Başkanlığı’na teslim ettik. Neyi? Fiziken basılmış raporu.

Basan TBMM değil mi?

Tabi, ben bastırmıyorum. Biz teslim ettiğimizde görev sona ermiş oluyor. Ondan öte bir şeyi meclis başkanımızın söylemesi lazım. Ben 26. dönemin milletvekiliyim. Benim dönemimde görüşülmedi. Bir dönemde rapor görüşülmezse sonraki döneme intikali diye bir şey yok.

Görüşülmemesi ne anlama gelir?

Görüşmede oylama yapılmaz. Partiler adına raporu değerlendiren konuşmalar yapılır. Başkan olarak takdim konuşmam olurdu, görüşülseydi. Böylece genel kurulda görüşülmüş olurdu. Şu an tekemmül etmiş, fakat genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var.

Yok hükmünde midir?

Bu durumu meclis başkanımıza sormanızı istirham ederim. Ben bir şey söylemeyeyim. Şu an iki cilt halinde rapor var ama dediğimiz gibi genel kurula…. O da komisyonun takdiri değil, meclis başkanlık divanın takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum.

Bir tahmininiz var mı?

Onu İsmail Kahraman’a sormak lazım.

Kırgın mısınız?

Şunu söyleyeyim: Meclisin web sitesinde ‘Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür’ diye bir cümle yazılı. Bu tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama. Böyle bir şey yazılmaması lazım. Doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor.

Raporunuz AK Parti tarafından rahatsız edici mi bulundu?

Böyle bir yoruma katılmam.

Genel kurulda görüşülmeyişinin nedeni ne?

Mekanizma nasıl işledi, bilmiyorum.

Sordunuz mu?

Yok, hayır. Sadece ‘Komisyon raporunu vermedi’ şeklindeki yazının gerçeği yansıtmadığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini yetkililere ilettim.

Kime?

İki başkana da.

Ne dediler?

Raporu 2017’de verdik. Beş yıl olmuş. Bundan öte detay… Yazılı kaynaklara bakmak lazım.

Ne yanıt verildiğini hatırlamıyor musunuz?

Kahraman, “Devlette devamlılık esas, başkan değilim, şu anki yönetimin cevaplaması gerekir” dedi, rapor kayıp haberleri çıkınca. Bu konuyu Şentop’a ilettim. İlgileneceğini söylediler. Dönüş olmadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın raporun yayınlanmaması yönünde çabası olduğu iddiası doğru mu?

Bilgim yok.

Rapordan sonra neden siyasi hayattan çekildiniz?

Kendi isteğimle ve sağlık nedenlerimden dolayı milletvekili adayı olmadım.

Çabanızın yok hükmünde sayılması sizi incitti mi?

Tek rahatsız olduğum şudur: Altı yıl oldu. Bir süre sonra “TBMM’nin bir komisyon raporu vardı, ne oldu?” diye araştırmaya kalkanlar “Böyle bir rapor verilmedi” cevabıyla karşılaşırsa bu tarihi gerçeklere uymaz, beni rahatsız eder. FETÖ yapılanmasını, ihanetini, nasıl sızdığını devlet kaynaklarıyla ortaya koyan bir rapordu. İstifade edileceğini düşünüyorum. FETÖ ile mücadelede önemli bir kaynak.

Ama kamuoyu rapordan yararlanamıyor. Devlet ‘Böyle bir rapor yok’ diyor.

Biz görevimizi yaptık. Meclis başkanının da yapması gerekiyor.

 

AA, Halk TV, Independent Türkçe

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler