Sosyal Medya

Piyasa

Turkcell için “AL” önerisi

“Turkcell’in 1Ç2022 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 802,9mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti… Turkcell’in 2022 yılı 1.…

Turkcell için “AL” önerisi

“Turkcell’in 1Ç2022 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 802,9mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…

Turkcell’in 2022 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 802,9mn TL ile hem 986mn TL’lik beklentimizin hem de 900mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir.

Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. 1Ç2021’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.105mn TL idi.

 

Şirketin 2022 1. çeyrek toplam hasılatı 2021 1. çeyreğe göre %36,7 artışla 10.695mn TL olmuştur. Bu artış temel olarak, genişleyen abone bazının yanı sıra, fiyat düzeltmeleri ve müşteriyi daha yüksek paketlere geçirme aksiyonlarının etkisiyle hızlanan ARPU büyümesi sayesinde artan Turkcell Türkiye gelirlerinden kaynaklanmıştır. Turkcell Uluslararası’nın güçlü katkısı, techfin işindeki devam eden momentum ve enerji işinin artan gelirleri de Grup’un birinci  çeyrekteki gelir performansını desteklemiştir. Toplam maliyetler %36,1 artarken, brüt kar %38,1 artışla 3.117mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,3 puan artarak %29,1 olmuştur.

1Ç2022 operasyonel giderleri 2021’nin aynı dönemine göre %51,5 artmıştır. 1Ç2022’de diğer faaliyetlerden 1.494mn TL net gelir kaydedilmiştir. (1Ç2021’de 699mn TL net gelir kaydedilmişti.) Böylece, faaliyet karı 1Ç2021’deki 2.399mn TL’den 1Ç2022’de 3.767mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2022 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2021’nin aynı dönemine göre %30,1 artışla 4.302mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 2 puanlık azaltışla %40,2 olarak gerçekleşmiştir. 299mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gelir, 55mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 23mnTL’lik iştiraklerden zararlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 3.987mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 1Ç2022 net finansman giderleri 3.038mn TL olmuştur. 1Ç2021’deki net finansman gideri 921mn TL idi. 146mn TL’lik vergi gideri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 1Ç2021’ye göre %27,3 azalarak 803mn TL olmuştur. Şirket 2022 beklentilerini korumuştur.

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 25,00TL’den 26,30TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

 

Ziraat Yatırım şirket raporu

 

Sun Tekstil’in halka arzı tamamlandı

 

İş Yatırım niye Garanti  hissesini model portföyünden çıkardı?

 

Logo Yazılım’da yeni hedef  fiyat TL66.24

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler