Sosyal Medya

Genel

Mayıs’ta imalat sanayi yine daraldı

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global’den elde edilen son PMI® anket verileri, Mayıs ayında talepteki durağan seyir ve devam eden…

Mayıs’ta imalat sanayi yine daraldı

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global’den elde edilen son PMI® anket verileri, Mayıs ayında talepteki durağan seyir ve devam eden fiyat baskılarına bağlı olarak Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında zayıflığın sürdüğüne işaret etti. Bununla birlikte, tedarik zincirlerindeki aksamalar hafiflerken enflasyon ivme kaybetti ve firmalar çalışan sayılarını artırmayı sürdürdü.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı,
bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden
elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

Manşet PMI, Mayıs’ta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde
olmakla birlikte üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti.

Talepte devam eden durağan seyir, Mayıs ayında hem üretim hem de yeni siparişlerin ivme kaybetmesine neden oldu. Böylece yavaşlama eğilimi üretimde altı aya,
yeni siparişlerde sekiz aya ulaştı. Diğer yandan her iki göstergede de azalışın hız kesmesi göreli bir iyileşme anlamına geldi. Bu arada yeni ihracat siparişlerinde
son iki yılın en hızlı düşüşü yaşanırken bazı firmalar Avrupa’daki ekonomik yavaşlamaya dikkat çekti.

Kapasite genişletme çabalarının bir parçası olarak imalatçılar istihdamı artırmaya devam etti. İstihdamdaki artış ılımlı düzeyde gerçekleşmekle birlikte trend olarak
24 aya ulaştı.

Mayıs’ta yeni siparişlerin yavaşlaması ve istihdamın artmaya devam etmesi firmaların birikmiş işlerini azaltabilmelerini sağladı. Bu arada yeni ihracat
siparişlerindeki zayıflık, stok seviyelerindeki artışı destekledi. Girdi stokları son altı ayda ilk kez artarken nihai ürün stokları sekiz aylık düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Nihai ürün stoklarındaki artış Eylül 2015’ten beri en yüksek hızda kaydedildi.

Enflasyonist baskıların hafiflediğine yönelik işaretler ikinci çeyrek ortasında da devam etti. Ham madde fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmalara
bağlı olarak girdi maliyetleri hızla artsa da enflasyon oranı üst üste beşinci ay geriledi ve Şubat 2021’den beri en düşük düzeyde gerçekleşti. Nihai ürün fiyatlarındaki
artış da önceki aya göre daha düşük seyretti.

Tedarik zincirlerindeki aksamalar Nisan ayına göre oldukça hafifledi ve böylece tedarikçi performansındaki bozulma Eylül 2020’den beri en ılımlı düzeyde ölçüldü.

 

 

pmi.spglobal.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler