Sosyal Medya

Genel

Eylül ayında 46,9 olan manşet PMI, Ekim’de 46,4’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global’den elde edilen son PMI® anket verileri, zorlu piyasa koşulları nedeniyle Türk imalat sektöründe talebin…

Eylül ayında 46,9 olan manşet PMI, Ekim’de 46,4’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global’den elde edilen son PMI® anket verileri, zorlu piyasa koşulları nedeniyle Türk imalat sektöründe talebin yavaşlamaya devam ettiği sinyalini verdi. Hem yeni siparişler hem de üretim yavaşladı ve buna bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini ve istihdamı azalttı. Öte yandan, girdilere yönelik düşük talep nedeniyle tedarikçilerin teslimat süreleri kısaldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı,
bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden
elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

Eylül ayında 46,9 olan manşet PMI, Ekim’de 46,4’e geriledi. Manşet PMI, üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kalarak sektörün performansında sert
yavaşlamaya işaret etti. Bu yavaşlama Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Yeni siparişlerde talep eksikliğine bağlı olarak devam eden ve 13’üncü aya ulaşan ivme kaybı, faaliyet koşullarındaki bozulmada etkili oldu. Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de gözle görülür bir şekilde yavaşladı.

Talepteki zayıflık, üretim tarafını da etkiledi. Bununla birlikte, üretimdeki yavaşlama Mayıs ayından bu yana en ılımlı düzeyde ölçüldü. Ekim ayında imalatçılar yeni siparişlerdeki yavaşlamayı satın alma faaliyetlerine ve çalışan sayılarına da yansıttı.

İstihdamda Mayıs 2020’den bu yana en belirgin azalma gerçekleşti. Girdi alımlarındaki azalma, tedarik zincirleri üzerindeki baskının hafiflemesini sağlayarak teslimat sürelerinin azalmasında rol oynadı. Tedarikçi performansı son 34 ayda ilk kez iyileşme sergiledi ve bu iyileşme Eylül 2014’ten bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi.

Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları Ekim ayında keskin bir şekilde artmaya devam etti. Ancak her ikisinde de enflasyon önceki aya göre düşüş gösterdi. Girdi maliyetlerindeki yükseliş büyük ölçüde para birimindeki zayıflıktan kaynaklanırken enerji ve ham madde fiyatlarında da artış bildirildi. Firmaların girdi
maliyetlerindeki artışı müşterilere yansıtmasıyla birlikte nihai ürün fiyatları da yükseldi.

Yorum:

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Ekim ayında talep koşullarındaki durağanlık Türk imalat sektörünün performansını sınırlamaya devam ederken özellikle uluslararası talepteki
zayıflığın giderek ön plana çıktığı gözlendi. Yeni siparişleri karşılamaya yönelik iş yükünün azalmasıyla birlikte firmalar hem istihdamı hem de satın alma faaliyetlerini sınırlamaya yöneldi. Satın alma faaliyetlerinin yavaşlaması tedarikçileri kısmen rahatlattı ve teslimat sürelerinde sekiz yılı aşkın dönemin en belirgin düşüşü gerçekleşti. Bu durum, sektörde büyümenin önündeki engellerden birinin etkisini hafifletti.”

Üretim Endeksi

Ekim verileri Türk imalat sanayi üretiminde üst üste 11’inci ay yavaşlamaya işaret etti. Öte yandan bu yavaşlama Mayıs ayından bu yana en ılımlı düzeyde kaydedildi. Ankete katılan firmalar, üretimdeki ivme kaybının müşteri talebindeki kırılganlık ve fiyat baskılarından kaynaklandığını belirtti.

İstihdam Endeksi

Eylül’de son 28 ayın ilk düşüşünü kaydeden istihdam hacmi Ekim’de de azalmaya devam etti. Söz konusu azalış Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düzeyde
kaydedildi. Anket katılımcılarına göre istihdamdaki gerileme gönüllü ayrılmaların yanı sıra yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak gerçekleşti.

 

pmi.spglobal.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler