Sosyal Medya

Döviz

ANALİZ: TCMB politika fazini sabit tuttu- Beklenti gerçekleşti ama bozulma devam edecek

Ortalarda dolaşan 100 baz puan faiz indireceğine dair söylentiye rağmen PPK’dan çıkan karar beklentilerle uyumlu olarak politika faizinin %14’te sabit…

ANALİZ: TCMB politika fazini sabit tuttu- Beklenti gerçekleşti ama bozulma devam edecek

Ortalarda dolaşan 100 baz puan faiz indireceğine dair söylentiye rağmen PPK’dan çıkan karar beklentilerle uyumlu olarak politika faizinin %14’te sabit tutulması kararı oldu.  Faiz metninde önümüzdeki aylarda faiz indirimi düşünüldüğüne dair bir cümle yok.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haziran başında Kabine sonrası yaptığı açıklamalar içinde faiz indirilmeye devam edileceği açıklaması döviz açığının artmaya devam ettiği Türkiye ekonomisinde uygulamaya konmamış görünüyor.

Ekonominin dinamikleri açısından doğru olmayacak bu kararın Cumhurbaşkanı’nın istemesi halinde devreye girmeyeceğini iddia etmekse mümkün değil.

TCMB gelişmiş ülke merkez bankalarının yaratıcı destekleyici politikalarından bahsederken, faiz politikası ile değil, makroihtiyati önlemler yoluyla TL’yi kontrol altında tutma yolunda ilerleyeceğini ilan ediyor. Sene sonunda beklenen baz etkisi ve dünya barışının tesis ile enflasyonun sürekli düşme eğilimine gireceğini öngörüyor. Enflasypndaki sert artışı halen ekonominin temellerinden uzak gördüğü yönündeki şaşırtıcı değerlendirmesini yineliyor. %5 orta vadeli enflasyon hedefine liralaşma stratejisi ile ulaşmayı umut ediyor.

PPK’nın faiz kararı metni aşağıda.  Metinden ortaya çıkan faiz indirimi ya da artırımı olmaksızın KKM veya GES gibi sürpriz ürünlerle yola devam etmeye niyetli olduğu.  Bunun doğru ve yeterli bir para politikası olmayışı enflasyonun yükselme eğilimine devam etmesi, cari açığın artması ve potansiyel TL’de değer kaybı yaratacağını eklemek gerekli.

Büyüme yavaşlarken enflasyonun halen göreceli yüksek ve yapışkan kalma halini de 2023’de deneyimleme şansımız olacak.

GA

—————————————————-

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmektedir. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artmaktadır. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin arttığı gözlenmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte sürdüğüne işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler