Sosyal Medya

Gündem

FÖŞ’ten ilk yorum: TCMB’den gece yarısı saldırısı

TCMB gece yarısı websitesine koyduğu bir genelge ile kredi pazarında da serbest piyasa uygulamasına son verdi. Artık bankaların kime, nasıl…

FÖŞ’ten ilk yorum: TCMB’den gece yarısı saldırısı

TCMB gece yarısı websitesine koyduğu bir genelge ile kredi pazarında da serbest piyasa uygulamasına son verdi. Artık bankaların kime, nasıl ve kaç faizle kredi vereceğine de TCMB karar verecek. Aşağıda detaylarını sunacağım yeni zorunlu karşılıklar genelgesi, Berat Albayrak döneminde BDDK eliyle  hayata geçirilen ve hem bankalar hem de kredi kullanan şirketler tarafından nefret konusu olan Varlık  Rasyosu’ndan geri kalmıyor.

 

Bu yorumda İtalik paragraflar yorumum kalanı TCMB genelgesinden alıntılardır

 

Bakalım TCMB ne buyurdu:

 

“Para Politikası Kurulu 18 Ağustos 2022 tarihli duyurusunda kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir. Bu çerçevede Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek üzere, makroihtiyati politika setinin daha da güçlendirileceğini, değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının da kullanılmaya devam edileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır”.

 

Yani, bankalar Erdoğan rejiminin Yeni Ekonomi Modeli’yle tutarlı krediler vermiyor. Biz de buna çare bulduk.

 

Nedir o çare?

 

Aşağıda sıralanan amaçlarla kredi verebilirsiniz, karışmayız: 

“KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler

Esnaf kredileri

İhracat ve yatırım kredileri

Tarımsal krediler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler

Kurumsal kredi kartları

Mali kuruluşlara kullandırılan krediler”  (TCMB’nin bankacılık sistemine 23 Nisan Bayramı armağanı genelgeden)

 

Faakkkkat, ayağınızı denk almaz da, başka alanlarda kredi kullandırma terbiyesizliği yaparsanız, cezanız ağır olacak:

 

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için:

 

  1. a) Yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

 

  1. b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

 

c)Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması

 

kararlaştırılmıştır.

 

Nasıl bir ceza bu?  “İstenmeyen türde” kredi veren bankaların toplama kredi maliyeti mevduat faizinin kat be kat üstüne çıkacak, bunlardan zırnık kar elde edemeyecekler.

 

Yetmez!  Bu ahlaksızlara bu ceza da yetmez. Belki niyetimiz anlaşılmaz da yine kredi verirler bu namussuzlar diye, ek cezalar da getirdik size:

 

“Ayrıca,

  1. d) Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın

 

1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si

1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı

nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Bu genelge ile tamamen maksadın tersine olarak parasal aktarım mekanizmasının ebesinin gül bahçesine toksik gübre döküldü.

Bankalar artık kredi verirken kılı kırk yaracaklar, olur da ek menkul kıymet tesisi gerekir diye, kredi hacmini azaltacaklar.

Kredi faizleri yükselecek.

Eğer TCMB’nin “caiz gördüğü” şirketlerin kredi riski yüksekse, bunlara hiç kredi verilmeyecek.

Bunlar sabah sabah  kırık kafamla tebliğden anladıklarım. Gün boyunca finans uzmanları bu tebliği tartışacak. Atladıklarım veya yanlış aktardıklarımı düzelteceğim.

 

FÖŞ out

 

 

Artunç’la çektiğim bu videoda NİYE banka hisselerinin çok riskli olduğunu aktarmıştım

 

Dr. Artunç Kocabalkan – Atilla Yeşilada:  Foça’da fok olsam

Erol Taşdelen: Vatandaş enflasyonda ezilirken, bankalar karlılığı beşe katladı

 

TOBB Başkanı: Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyor

 

 

 

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler