Sosyal Medya

Genel

Kadrolu sözleşmelilerin dikkatine: Yeni düzenlemenin detayları..

Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. İşte sözleşmeli personele…

Kadrolu sözleşmelilerin dikkatine: Yeni düzenlemenin detayları..

Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. İşte sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin ulaştığı detaylar ve merak edilen soruların cevapları…

Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek.

Kamuda üç yılı dolan 520 bin sözleşmeliye (4B) memurluk yolu açıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta üç yılını dolduran 424 bin kişi, kalanlar da süreyi doldurduğunda kadroya geçecek.

Aday memurlukta temel eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından asalet onaylanacak. İsteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre sözleşme üç yıl uzatılabilecek, sürenin sonunda isterlerse memurluk için başvuruda bulunulabilecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak.

Aday memurluktaki süreler de derece yükselmesine dâhil edilecek. Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, disiplin hükümleri hariç görevine son verilmeyecek.

Kurumlar arası yer değişikliği hakları olacak, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. Memuriyete geçiş konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Sözleşmeli personel olarak geçirdiğim 8 yıllık hizmet süresi korunacak mı?
Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespit değerlendirilmesi yapılacak.

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga (ortadan kalkacak) olacak.

Kadroya geçiş hakkından kimler yararlanabilecek, sözleşmeli çalışılan dönem silinecek mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahalli idareler dahil 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.

İlk etapta sözleşmeli 520 bin personelden bu süreyi dolduran 424 bin kişi talep etmesi halinde kadroya geçecek. Kalanlar da kalan süreyi tamamladığında bu hakkı elde edecek. Aday memurlukta temel eğitimi tamamlayanların asaleti onaylanacak.

İsteğe bağlı yer değiştirme, eş durumundan tayin hakkı olacak mı?
Dört yıllık sürecin ardından kurumlar arası nakil hakkı elde edilecek. Kurum için yer değişikliği talebi münhal (boş) kadro olursa yapılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Eş, sağlık ve özel durumlara göre diğer eş kamu personeli olmasa dahi yer değişikliği hakkı tanınacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda aranan koşulları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı da kullanılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek.

Sözleşmeli askeri personel, KİT çalışanları kadroya alınacak mı?
Askeri ve akademik personel, sözleşmeli KİT çalışanları ve sanatçılar, Meclis danışmanı, sağlık yöneticisi, tamamı sözleşmeli kurum çalışanları düzenleme kapsamı dışında olacak.

Kadroya geçince derece, kademe ilerlemesi söz konusu olacak mı?
Memurluğa geçen personelin iş güvencesi olacak, disiplin hükümleri dışında görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Derece, kademe ilerlemesinden eğitim durumuna göre mevcut memurlar gibi yararlanılacak. Bu kapsamdaki personel de görevde yükselme sınavına girebilecek. Sınavda başarılı olanların unvanı değişecek.

Diğer memurlar gibi yemek yardımı verilecek mi?
Yemek ücreti yardımından bütün kamu çalışanları eşit şekilde yararlanır. Yurt dışında eğitim, görevlendirme hakkı da verilecek. Doğum yapan çalışanların memuriyeti sürecek.

 

 

patronlardunyasi.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler