Sosyal Medya

Genel

Hükümetin TMSF için ‘kayyum’ paketi hazır

Hükümet; BDDK ve TMSF’yi yakından ilgilendiren, kayyum atanan şirket yönetimlerine yeni bazı hak ve kurallar getiren bir düzenlemenin sonuna geldi.…

Hükümetin TMSF için ‘kayyum’ paketi hazır

Hükümet; BDDK ve TMSF’yi yakından ilgilendiren, kayyum atanan şirket yönetimlerine yeni bazı hak ve kurallar getiren bir düzenlemenin sonuna geldi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre; kayyum şirketi yöneticilerinin bazı davalardan muaf olmalarına yönelik düzenlemeler yapılıyor. İflas eden ve TMSF’ye devredilen şirketlerin borç ve alacaklarının tahsilinin hızlandırılması da bu kapsamda değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre, hükümet, hem TMSF’ye devredilen faizsiz ev ve araba alım şirketleri, hem de TMSF ve BBDK’nin uygulama ve yetkilerini ilgilendiren alanlarla ilgili iki ayrı çalışma başlattı. Bu iki konunun birlikte veya ayrı ayrı TBMM gündemine taşınması tartışılırken, kayyum atanan şirketleri ve yöneticilerini ilgilendiren düzenlemeler dikkat çekti.

KANUNLA KORUMA

Edinilen bilgiye göre, büyük bölümü FETÖ şirketi olmak üzere 713 şirketle ilgili kayyumluk işlemi yapıldı. Bunların satışı, işletilmesi, ortak ve çalışanların mağdur edilmemesiyle ilgili sürdürülen işlemlerde, yaşanan bazı sorunların çözümü için yeni düzenlemeye gidilecek. Bu nedenle kayyum şirketlerinde yönetici olanların, bazı davalara karşı korunması için hüküm konulacak. Şu anda belli kadrolara verilen korumanın kapsamı genişletilecek. TMSF’nin, iflas eden şirketlerden alacakları ve borçlarını tahsiline ilişkin bazı düzenlemeler yapılacak. Bu sadece faizsiz ev ve araba satan şirketlerle ilgili değil, TMSF kapsamındaki diğer kurumlar için de geçerli olacak. Bu tür işlemler kolaylaştırılacak.

UNUTULAN PARALAR

Bankalardaki hesaplarda unutulan paralar 10 yıl sonra TMSF’ye devrediliyor. Yeni düzenlemeyle bu paraların sahibine iade edilmesi söz konusu olacak. Zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlere iade yolu açılıyor. Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu. Söz konusu işlem görmeyen hesaplar 10 yıl sonra ise zaman aşımına uğrayarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor, TMSF’ye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven devredilenler hariç, sahiplerine iadesi ise mümkün olmuyordu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınıyor. Ayrıca ilgili kanun maddesine ‘kiralık kasa ve her türlü’’ ibaresi ekleniyor, ayrıca zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak “hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı” ibarelerinden herhangi biri yeterli sayılacak.

 

 

bigpara.hurriyet.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler