Sosyal Medya

Ekonomi

Makro Bakış: Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi

Kasım’da, imalat KKO, Reel Kesim ve Hizmet sektörü güven endeksleri gerilerken; Perakende-Ticaret ve İnşaat sektörü güven endeksleri toparlandı. Mevsimsellikten arındırılmış…

Makro Bakış: Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi

Kasım’da, imalat KKO, Reel Kesim ve Hizmet sektörü güven endeksleri gerilerken; Perakende-Ticaret ve İnşaat sektörü güven endeksleri toparlandı.

  • Mevsimsellikten arındırılmış (MA) İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) aylık bazda 0,7 puan düşüşle %75,9’a geriledi (Önceki: -0,7 puan, %76,6).
  • MA Reel Sektör Güven Endeksi (RKGE) aylık bazda %0,7 düşüşle 101,3’e geriledi (Önceki: +%1,8, 102,0).
  • Sektörel Güven Endeksleri
    • o   Hizmet Sektörü Güven Endeksi aylık bazda %1,0 düşüşle 118,1’e geriledi (Önceki:+%0,9, 119,3).
    • o   Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %2,1 artışla 121,9’a yükseldi (Önceki: +%3,0, 119,4).
    • o   İnşaat Sektörü Güven Endeksi aylık bazda %1,2 artışla 91,6’ya yükseldi (Önceki: +%2,8, 90,5).

RKGE ve Sektörel Güven Endeksleri 0 ile 200 arasında değere alabilmekte. 100’ün üzerindeki rakamları iyimser, 100’ün altındaki rakamları kötümser beklentileri; 100’e eşit rakamlar ise istikrarlı beklentileri işaret etmekte. Bir sonraki aya ait veriler 26 Aralık’ta açıklanacak

MA imalat KKO aylık 0,7 puan düşüşle %75,9’a geriledi (2007- 2021 Ortalaması: %76,0).

Yıllık bazda yalnızca sermaye malı artış kaydetti. Ara mal KKO 21 aylık yükseliş trendi sonrasında üst üste 6. defa geriledi.

İmalat Sanayi altındaki 23 sektörün 6’sı yıllık bazda pozitif değişim gösterdi. En hızlı yükselişler temel makine-ekipman kurulum-onarımı, motorlu kara taşıtları ve tütün ürünleri KKO’da; en sert düşüşler ise kimyasal ürünler, tekstil ve mobilya hariç ağaç ürünleri KKO’da görüldü.

MA RKGE aylık bazda %0,7 düşüşle 101,3’e gerilese de üst üste 28. ayda da iyimser bölgede kalmayı sürdürdü (2007-2021 Ort.: 113,6).

Güven Endeksleri, 0 ile 200 arasında değere alabilmekte. 100’ün üzerindeki rakamları iyimser, 100’ün altındaki rakamları kötümser beklentileri; 100’e eşit rakamlar ise istikrarlı beklentileri işaret etmekte

Aylık bazda yalnızca yatırım endeksi geriledi.

Gelecek 3 aylık görünüme yönelik yalnızca ihracat siparişleri endeksi yükseldi. Buna karşın, toplam siparişler endeksinde gözlenen düşüş dikkat çekti. Hizmet sektörü güven endeksi aylık 1,0 düşüşle 118,1 oldu (2011-2021 ortalaması: 97,6).

Hizmet sektörü güven endeksi aylık 1,0 düşüşle 118,1 oldu (2011-2021 ortalaması: 97,6).

Kasım’da, mevcut duruma yönelik tüm alt endeksler geriledi. İstihdam endeksindeki düşüş üst üste 2. aya ulaştı.

Gelecek 3 aylık görünüme ilişkin tüm alt endeksler iyimser bölgede kalmayı sürdürse de, istihdam endeksinde üst üste ikinci defa olmak üzere aylık bazda düşüş görüldü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi aylık %2,1 artışla 121,9’a yükseldi ve üst üste 25. ayda da 100 kritik eşiği üzerinde kalmayı sürdürdü (2011-2021 ortalaması: 102,6).

Aylık bazda, iş hacmi-satışlar endeksi toparlanırken, stok seviyesi geriledi.

Tüm alt beklenti endeksleri üst üste 26. ayda da iyimser alanda kalmayı sürdürdü. Aylık bazda yalnızca satış endeksi yükselirken en sert düşüş tedarikçilere sipariş endeksinde görüldü.

İnşaat sektörü güven endeksi aylık %1,2 artışla 91,6’ya yükseldi, ancak kötümser bölgede kalmayı sürdürdü (2011-2021 ortalaması: 80,4).

Hem kayıtlı siparişler hem de inşaat faaliyetleri endeksleri arttı, ancak kayıtlı sipariş endeksi kötümser bölgede kalmayı sürdürdü.

Satış fiyatları beklenti endeksi azalırken ve istihdam beklenti endeksi Kasım’da toparlandı. Diğer taraftan, fiyat endeksi 100 eşiği üzerinde kalmayı sürdürürken, çalışan sayısı beklentisi endeksi 11. ayda da kötümser bölgede kaldı.

 

 

Yatırım Finansman

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler