Sosyal Medya

Ekonomi

Araştırma: Her 10 kişiden dördü aileden maddi destekle ayakta kalabiliyor!

Ipsos tarafından Blooomberg HT için yapılan araştırmaya katılan her 100 kişiden 83'ü son bir ay düşünüldüğünde alım gücünün düştüğünü belirtti...

Araştırma: Her 10 kişiden dördü aileden maddi destekle ayakta kalabiliyor!

Ipsos’un araştırmasına göre her 100 kişiden 83’ünün alım gücü düştü, her 10 kişiden dördü ailesinden maddi destek aldığını söyledi.

Şirketin Bloomberg HT için yaptığı araştırmaya katılan her 10 kişiden dokuzuna göre Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi.

Türkiye’yi temsilen 18 yaş üstü 800 kişiyle düzenlenen araştırma 4-15 Nisan’da düzenlendi.

Araştırmaya katılanların yarısı borçlu olduğunu öylerken, her 10 katılımcıdan sekizi gelirinin düştüğünü belirtti.

Alım gücünün arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 4’te kalırken, aynı kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 13 oldu.

Araştırmaya katılanların yarıdan fazlasının borcu var. Borcu olanların yarıdan fazlası birkaç ay içinde yine borç alacağını belirtirken, borçsuzların dörtte biri de borç almayı düşündüğünü söyledi.

Aileden maddi destek

Araştırmaya katılan her 10 kişiden dördü, üç ay içinde ailesinden maddi destek almış.

Ailesinden maddi destek alanların yüzde 69’u birkaç ay içinde yine maddi destek alacağını belirtti. Ailesinden destek almayanların beşte biri de yakında böyle bir desteğe ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

Dört kişiden üçü iş arıyor

Katılımcıların yüzde 93’ü ek gelir arayışında. Yüzde 38’i çalıştığı halde ek gelir için ek iş aradığını söylerken, yüzde 34’ü zaten işsiz olduğunu ve bu nedenle iş aradığını belirtti.

Alışverişler kısılıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü en ucuz ürünü bulmak için marketleri dolaştığını söylerken, yüzde 58’i giyimde en gerekli şeyleri aldığını söyledi.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler