Sosyal Medya

Ekonomi

CHP’den manifesto: Sağlık çalışanlarına vaatler; devlet hastaneleri yeniden açılacak

CHP’nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin iktidara gelmesi halinde getirilecek reformları duyurdu. CHP’nin sağlıktaki vaatleri şöyle:…

CHP’den manifesto: Sağlık çalışanlarına vaatler; devlet hastaneleri yeniden açılacak

CHP’nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin iktidara gelmesi halinde getirilecek reformları duyurdu.

CHP’nin sağlıktaki vaatleri şöyle:

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de yer aldığı gibi sağlık en temel insan haklarından biridir. Biz de sağlık alanını temel olarak ‘sağlık hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık sistemiyle, herkese, her yerde, her zaman sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız.

-Koruyucu sağlık hizmetlerini (hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme) güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacağız.

-Sağlık Bakanlığı’yla meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla ‘Türkiye Sağlık Konseyi’ adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız.

-Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.

-İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci halk sağlığı merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecek.

-Artan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla, okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız.

-Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini her düzeyde sağlayacak, askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini yeniden açacağız.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kararlı biçimde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen SABİM’i kaldıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacak, özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz.

-Sağlık çalışanlarının hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak, ek göstergeleri 3600’den başlamak üzere kademeli olarak yükselteceğiz.

-Kamuda, sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin en az yüzde 80’i temel maaşlarından oluşacak, performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız. 

-Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız.

-Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız.

Şehir hastanelerini kapatacağız. ‘Şehir hastanesi’ olarak adlandırılan, ‘kamu özel işbirliği’ yönteminin ‘yap-kirala-devret’ modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek, birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerinde yük olmaktan çıkartacağız.

-Şehir hastanelerindeki kamu zararının sorumlulardan geri alınması için hukuki süreçleri ivedi olarak başlatacağız.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yeniden açacak; ülkemizde gereksinim duyduğumuz tüm aşıları kamusal bir sorumluluk anlayışıyla geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde üreteceğiz.

CHP’nin liderliğinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olağanüstü topanacak, AKP “nezaketsizliktir” diye katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz başında Meclis’i Konya’da hasta yakını tarafından öldürülen doktor ve müvekkilinin davacı olduğu kişi tarafından öldürülen avukatın adını taşıyan ‘şiddetle mücadele kanunu’ için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

CHP Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığı genel görüşme önergesinde, “Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konmasıyla mümkündür” dendi.

Partinin grup başkan vekili Özgür Özel, CHP’li 20 vekilin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

CHP dilekçesini Meclis Genel Sekreterliği’ne sundu. Dilekçede, sağlık çalışanlarına artan saldırılara dikkat çekildi.

Önergede şunlar dendi: “Devletin temel amaç ve görevleri arasında; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak sayılmaktadır. Devlet, anılan yükümlülüğü gerek Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvencelenen yaşam hakkının bir uzantısı olan Anayasa’nın 56’ncı maddesinde hüküm altına alınan sağlık hakkı; gerek Anayasa’nın 49’uncu maddesinde düzenlenen çalışma hakkı bakımından yerine getirmekle mükelleftir. 

Sağlıkta şiddetin kapsamının ve nedenlerinin, ceza hukuku mekanizmalarıyla şiddet fiilinin faili bakımından caydırıcılık sağlanmasının, şiddeti önlemeye yönelik eğitim ve medya politikalarının üretilmesinin ve ilgisinin bulunduğu diğer hususların uzlaşma ve oydaşma kültürü içinde TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerimizin katılımı içinde değerlendirilmesi son derecede önemlidir. Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konulmasıyla mümkündür.”

CHP ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi verdi. Teklifle sağlık çalışanlarına işlenen suçların ‘nitelikli’ olarak değerlendirilmesi, ‘sağlık kuruluşlarında silah taşınmaması’ öngörüldü.

CHP’nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

AKP: “NEZAKETSİZLİKTİR”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “CHP’nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır” dedi.

Diken

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler