Sosyal Medya

Döviz

BDDK’dan TL’nin Londra’ya kaçışını engellemek için yeni adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurtiçinden düşük lira faiziyle kredi çekip daha yüksek faizle Londra’ya TL satan şirketler konusunda…

BDDK’dan TL’nin Londra’ya kaçışını engellemek için yeni adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurtiçinden düşük lira faiziyle kredi çekip daha yüksek faizle Londra’ya TL satan şirketler konusunda bankaları mart ayında uyarmıştı.

TCMB’nin düşük faiz politikasının devam etmesiyle, bu arbitraj fırsatını kullanan şirketlerin bu uyarılara kulak asmadığı ve işlemler devam ettiklerinin anlaşılması üzerine BDDK cezai önlemler açıkladı. Amaç, yurt içinden alınan TL’nin yüksek faizle yurtdışına satılmasını engellemek.

Buna göre,

Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-010.03-53929 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların elinde bulundurduğu TL ve YP kaynakların, finansman ihtiyacı bulunan kesimlerin finansman ihtiyacının karşılanması amacına uygun olacak şekilde kullandırılması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak bakımından;

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin, bu Karar tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere bu Karar tarihinden sonra kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan (standart yaklaşım ya da içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan yüzde beş yüz risk ağırlığı uygulanmasına,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanmasına karar verilmiştir.

BDDK

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler