Sosyal Medya

Borsa

Garanti’den Eurobond önerileri

Önümüzdeki dönemde TCMB’nin politika faizini bir süre daha sabittutacağı beklentisi ve TL’deki istikrarlı seyir nedeniyle yatırımcıların farklı piyasa ve enstrümanlardaki…

Garanti’den Eurobond önerileri

Önümüzdeki dönemde TCMB’nin politika faizini bir süre daha sabittutacağı beklentisi ve TL’deki istikrarlı seyir nedeniyle yatırımcıların farklı piyasa ve enstrümanlardaki getiri arayışının süreceğini düşünüyoruz.

Bu amaçla bugün itibarı ile TL cinsi iç borçlanma senetleri ve TC Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Eurobondlar için birer model portföy oluşturmaya başladık. Haftalık bazda rap orlayacağımız model portf öylerimizde yeni bir fırsat ol uşması ya da farklı gereksinimlerle değişiklikler yaptığımızda ayrıca bildireceğiz.

TercihEttiğimiz Eurobondlar:

•US900123CF53: Vade süresinegöre avantajlıgetiri,hazine eurobondları ortalamasındandaha kısa durasyona sahip olması.
•US900123CZ18: Vade süresinegöre avantajlı getiri,hazine eurobondları ortalamasından daha kısadurasyonasahipolması.Cazip kuponoranı.
•USM88269US88: Vade süresine göre avantajlı getiri,hazine eurobondları ortalamasından daha kısadurasyona sahip olması.
•US900123DC14: Vade süresinegöre avantajlıgetiri,cazipkuponoranı.

TercihEttiğimiz Tahviller:

•TRT200923T18: Cazip seviyede getiri ve kuponoranı,kısa durasyon.
•TRT200324T13: Cazip getiri,hazine tahvilleri ortalamasına göre daha kısadurasyon,düşükbirim fiyat.
•TRT120325T12: Cazip getiri,hazine tahvilleri ortalamasına göre daha kısa durasyon,düşükbirim fiyat.
•TRT140126T11: Enflasyonist ortamdaTÜFE’ye endekslitahvillerinavantajsağlaması,hazine tahvilleriortalamasına göre kısadurasyon.

 

Garanti Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler