Sosyal Medya

Borsa

Ereğli Demir Çelik: Cazip fiyatlama devam ediyor

Ereğli Demir Çelik (EREGL TI) hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 40.90 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız…

Ereğli Demir Çelik: Cazip fiyatlama devam ediyor

Ereğli Demir Çelik (EREGL TI) hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 40.90 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız %41 getiri potansiyeline
işaret ediyor. Ereğli Demir Çelik’i i) marjlarda normalleşmeye karşılık FAVÖK’te büyümenin devam edecek olması ii) 2022 yılı için yüksek temettü potansiyeline
sahip şirketlerden biri olması iii) çelik fiyatlarındaki düşüşe karşı uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalmaya devam etmesi iv) enerji maliyetlerindeki artışın
entegre çelik üreticileri açısından maliyet avantajı yaratması v) dolar bazlı gelir yapısı ve vi) cazip çarpanları dolayısıyla beğeniyoruz.

Marjlarda normalleşmeye karşılık FAVÖK’te büyüme devam edecek. 2021’de FAVÖK’teki %297’lik artışın ardından 2022 yılında da %41 büyümesini bekliyoruz. Ancak, FAVÖK marjının çelik fiyatlarındaki kısmi normalleşme nedeniyle 6,9 puan azalışla %31,9 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Yüksek temettü verimliliği. Şirket, 2021’de 15,5 milyar TL net kar açıklarken, toplam 13,6 milyar TL (hisse başına brüt 3,88 TL) temettü dağıtmasını bekliyoruz.
Bu, son kapanışa göre %13,3’e işaret ediyor. Söz konusu oran, 2022 yılı için en yüksek temettü potansiyeline sahip şirketlerden biri olabileceğini düşündürüyor.

Çelik fiyatları düşüşe rağmen hali hazırda uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Çelik fiyatlarında Mayıs-Haziran 2021 döneminde tarihi
yüksek seviyelerin görülmesinin ardından yaklaşık %20-30’luk düşüş gözlemleniyor. Ancak, hem arzda artış hem de talepte görece yavaşlama nedeniyle söz konusu düşüşü normal karşılıyoruz. Ayrıca, çelik fiyatlarının son 5 yıllık ortalamalarının yaklaşık %40 üzerinde yer almasını olumlu buluyor ve operasyonel karlılığın geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz.

Enerji maliyetlerindeki artış, entegre çelik üreticileri açısından maliyet avantajı yaratıyor. Son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan artış özellikle yurt içi
üretimde yaklaşık %70 pay ile ağırlıklı konumda bulunan ve hurdaya dayalı üretim yapan Elektrikli Ark Ocakları açısından zorluk yaratmaktadır. Ancak, maliyet
artışları Ereğli Demir Çelik gibi Bazik Oksijen Fırın ile üretim yapan entegre çelik üreticileri açısından önemli bir etkiye neden olmamanın yanında aksine maliyet
avantajı yaratabilir ve talep kaymasına neden olabilir.

Yüksek enflasyon ortamında tamamıyla döviz bazlı gelir. Şirket’in gelirlerinin tamamının Amerikan doları bazında olması dolayısıyla yüksek enflasyon ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı riskine karşı korumaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Cazip çarpanlar. Ereğli Demir Çelik, mevcut çarpanları ile 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarının son 3 yıllık ortalamasına kıyasla sırasıyla %28 ve %21
iskontolu işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler