Sosyal Medya

Borsa

İdeal Data Finansal Teknolojiler halka arz oluyor

Finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda yatırımları bulunan Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding'in halka açık bağlı ortaklıklarının sayısı 5’e yükseliyor...

İdeal Data Finansal Teknolojiler halka arz oluyor

Finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda yatırımları bulunan Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding’in halka açık bağlı ortaklıklarının sayısı 5’e yükseliyor. İdeal Data Finansal Teknolojiler’in halka arzı için süreç başlatıldı.

Hedef Holding şirketlerinden İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.’nin tek hissedarı olduğu İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. sermaye arttırıyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında;

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarımızın şirkete aidiyetinin arttırılması amacıyla, bağlı ortaklığımızda TTK m. 463 vd. hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Esas sözleşme tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, karar verildi.” denildi.

Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding, geçen ay halka arz olmuştu. İdeal Data Finansal Teknolojiler’in bu kararıyla, halka açık grup şirketlerinin sayısı 5’e yükselmiş olacak.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler