Sosyal Medya

Ekonomi

Cari açığı düşürmek için yeni strateji

Türkiye, Aralık sonu itibariyle yapısal cari açığı azaltacak hamlelere sahne olacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği, teknoloji transferini sağlamak amacıyla…

Cari açığı düşürmek için yeni strateji

Türkiye, Aralık sonu itibariyle yapısal cari açığı azaltacak hamlelere sahne olacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği, teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal çalışmayı 31 Aralık’ta Meclis’e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da arttırıldığı bir piyasa oluşturulacak.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre ekonominin üç yıllık yol haritasına göre, büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modeli uygulaması sürdürülecek. Yapısal cari açığın azaltılması yılsonuna kadar yaşama geçirilecek adımlar şöyle:

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda imalat sanayinin küresel değer zincirine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirleniyor. Bu ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar 31 Aralık’ta yürürlüğe girecek.

Yenilikçi, güçlü bir sağlık sanayinin geliştirilmesi için kurulacak Cumhurbaşkanlığı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı faaliyete başlıyor. Yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyeti geliştirmek, genç istihdamını artırmak için Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yazılım ve Donanım Endüstri Başkanlığı kurulmasına yönelik yasal düzenleme de aynı tarihte tamamlanıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ ARTIYOR

Enerji Verimliliği Kanunu güncellenecek. Binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest piyasanın geliştirilmesine yönelik yasal düzenleme Meclis’e sunulacak. Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler yapılacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek. Fintek, biyoteknoloji ve mobilite alanlarındaki regülasyonlar inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilecek.

YENİ NESİL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

Yeni Orta Vadeli Program’a göre çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatılacak, kuantum, yapay zeka, biyoteknoloji, genetik, yeni nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül araştırmalar desteklenecek.

Salgın sonrası dönemdeki yeni düzene uyumlarını hızlandırmak için KOBİ’lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecek – Türkiye’deki mevcut yatırımcılar ile düzenli aralıklarla “yatırım ortamı değerlendirme anketleri” gerçekleştirilerek yatırım ortamına ilişkin sorunlar ilk elden tespit edilecek ve yatırımcıların önerileri alınacak.

ÜRETİMDE YERLİ KATKI ORANI ARTIYOR

Sanayileşme İcra Komitesi tarafından yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları ve politikaları yoluyla Ar-Ge’den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller geliştirilerek, öncelikli sektörlerde kritik bileşenler başta olmak üzere üretimdeki yerli katkı oranı artırılacak. Fikri mülkiyet varlıklarının değerlemesine dönük çalışmalar hızlandırılacak. Değerlenmiş ve patent gibi gayri maddi varlıkların şirket bilançolarına ve ülke ekonomisine katkısı artırılacak.

 

 

Kaynak: patronlardunyasi.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler