Sosyal Medya

Ekonomi

Bankalar canlı alacakları da “varlık yönetim şirketlerine” satılabilecek

Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında varlık yönetim şirketleri için yeni bir…

Bankalar canlı alacakları da “varlık yönetim şirketlerine” satılabilecek

Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında varlık yönetim şirketleri için yeni bir sistematik oluşturdu. Türkiye’de BDDK onaylı halen 19 aktif VYŞ bulunuyor.

Sorunlu kredilerdeki artışın yarattığı sorunların çözümü amacıyla alacakların devrine ilişkin sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından standartlar belirlendi.

Yeni yönetmelikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para – sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.

Bankalarda 2018 kur krizinden bu yana takibe düşme süresi uzatılarak yeniden yapılandırılan, bu sayede aktif kredi olarak görülen esasta takipte olması gereken krediler yeni düzenleme ile hedefte.  Söz konusu VYŞ düzenlemesi ile, amaç bankacılık sektöründe batık kredi oranını yükseltmeden, esasta batık olan fakat aktif görünen bir kısım krediyi VYŞ’lere aktarmak. Grup 2 kredilerin %50’sinin bu kapsamda olabileceği hesaplanmakta. Fakat, tüm bu kredilerin, özellikle aktif görünüp de yeniden aktif hale dönmesi mümkün olmayan kredilerin tamamen temizlenmesi zor.  

Yönetmelikle varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların devrine ilişkin süreçler tekrar düzenlendi; muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni hükümler konuldu.

Finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler detaylı şekilde yönetmelik kapsamına girdi. Borçluyu taciz denebilecek kadar arayan VYŞ’lerin arama sayılarına düzenlemeler getirildi.

Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca:

– Bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek. Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak.

– Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi gerekecek.

– Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.

Bankalar aktif alacakları da satabilecek

Düzenlemeyi değerlendiren Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan,

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler