Sosyal Medya

Piyasa

TELKODER: “Alternatif işletmeciler daha fazla desteklenmeli”

Serbest Telekom İşletmecileri Derneği TELKODER; hakim operatör Türk Telekom’la Sabit Telefon (STH) hizmeti sunan alternatif işletmeciler arasında gelir dağılımının adil…

TELKODER: “Alternatif işletmeciler daha fazla desteklenmeli”

Serbest Telekom İşletmecileri Derneği TELKODER; hakim operatör Türk Telekom’la Sabit Telefon (STH) hizmeti sunan alternatif işletmeciler arasında gelir dağılımının adil şekilde yönetilmesi için yürütülen serbestleşme çalışmaları kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dernek, kaynak aldığı BTK 2020 yılı 3. Çeyrek Pazar verileri raporu doğrultusunda sabit telefon hizmetleri pazarında elde edilen gelirlere göre STH işletmecilerinin pazar payları ile hakim operatörün pazar payları arasında önemli fark bulunduğuna dikkat çekerek serbestleşmenin regülasyonlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. TELKODER, BTK raporunda STH işletmecilerinin pazar payının hala %19’larda olduğuna vurgu yaparak sektörü ve rekabeti geliştirecek adımların atılması gerektiğini ifade ediyor.

Ara bağlantı ücretleri rekabetin gelişmesi için çok önemli

STH Pazarının gelişmesi için önerilerde de bulunan TELKODER; alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarından beklenen payı alabilmeleri için regülasyonla desteklenmesi gerektiği, bu konuda alınabilecek çok sayıda önlem bulunduğu, bunların en önemlilerinden birisinin alternatif işletmecilerin şebekelerinde sonlanan telefon görüşmeleri için diğer işletmeciler tarafından ödenen ücretler olduğuna dikkat çekti. 2009 yılından bu yana yürürlükte olan bu ücretlerin düşürülmemesi, hatta enflasyon ile dolar karşısında eriyen bu ücretlerin arttırılması gerektiğini belirtiyor. Zira son 12 yıl içinde ekonomik olarak pek çok farklı vergi ve ek maliyetle de karşılaşan alternatif işletmecilerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve rekabetin gelişmesi adına pazardan daha fazla pay almaları için desteklenmeleri büyük bir önem arz ediyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci: “TELKODER olarak sektörümüzde serbestleşmenin gerçekleşmesi, alternatif işletmelerin hak ettikleri payları alabilmeleri için bugüne kadar var gücümüzle çalıştık, çalışmayı sürdürüyoruz. STH işletmecilerimizin ise bu sektörde varlıklarını daha anlamlı biçimde sürdürebilmeleri gerekiyor. Tüm alternatif işletmecilerin toplam pazardaki payları %19 gibi çok düşük bir seviyede seyrediyor. Avrupa ülkelerinde kıyaslanmayacak kadar düşük bir orandan bahsediyoruz. TELKODER olarak STH işletmecilerinin pazar paylarını artıracak regülasyonlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Vergi yüklerinin hafifletilmesi öncelikli adım olabilir. Ayrıca, ara bağlantı ücretlerinin alternatif işletmecileri düşünerek olumlu yönde güncellenmesi işletmecilerimizin 12 yıldır maliyetlerine yansıyan artışlardan uğradıkları zararı minimize etmeleri için önemli bir adım olacak. Alternatif işletmecilerin korunması ve desteklenmesi daha fazla yatırım yapılmasına ve tüketicilerin de daha kaliteli hizmet alabilmesine olanak sağlayacak.” diyor.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler