Sosyal Medya

Piyasa

Sektörel Güncel Gelişmeler: Enerji

2021 yılının ilk iki ayında elektrik üretimi, salgın ile mücadele kapsamında artırılan tedbirlerin iş hayatına olumsuz yansıması ve yüksek baz…

Sektörel Güncel Gelişmeler: Enerji

2021 yılının ilk iki ayında elektrik üretimi, salgın ile mücadele kapsamında artırılan tedbirlerin iş hayatına olumsuz yansıması ve yüksek baz etkisi nedeniyle bir miktar geriledi. Mart ve Nisan aylarında ise devam eden tedbirlere karşın düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda sırasıyla %13,9 ve %28,2 oranlarında arttı. Böylece, yılın ilk 4 ayında elektrik üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,3 oranında artış kaydedilmiş oldu. Nisan ayında elektrik üretiminin %31,1’i hidroelektrik santrallerinden, %21,6’sı doğal gaz santrallerinden, %15,4’ü yerli kömür santrallerinden sağlandı. Üretimde rüzgâr enerjisinin payı % 8,9, ithal kömür santrallerinin payı %13,1 olarak kaydedildi.

Elektrikte yıllık tüketici fiyatı enflasyonu manşet enflasyonun altındaki seyrini sürdürürken, üretici fiyatlarında Ağustos 2020-Şubat 2021 döneminde görülen düşüşün Mart ayı birlikte terse döndüğü izleniyor. Son dönemde yurt içinde artış kaydeden genel üretici fiyat enflasyonunun ve başta enerji olmak üzere küresel piyasalarda artış eğiliminde olan emtia fiyatlarının önümüzdeki dönemde elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış da maliyetler üzerinde baskı yaratan bir faktör olarak öne çıkıyor. TL’deki değer kaybı özellikle doğalgaz çevrim santralleri ile ithal kömüre dayalı termik santralleri açısından önem taşıyor.

Mayıs ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte lisanssız elektrik üretiminde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketimde sözleşme toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek. Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde olmak şartıyla tüketim noktasından farklı yerlerde üretim tesisi kurulmasının da önü açıldı. Yapılan değişiklikle, lisanssız elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan güneş enerjisi başta olmak üzere sektör genelinde yatırımların hızlanması ve kolaylaştırılması hedefleniyor. Hibrit elektrik üretim santrallerinde santral sahası dışında kaynak alanı belirlenebilmesine olanak sağlayan düzenleme ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle güneş enerjisi sektöründe yatırımların önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artabileceği tahmin ediliyor.

 

 

Kaynak: ekonomi.isbank

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler