Sosyal Medya

Genel

İş Yatırım Sektör Raporu: Demir-Çelik

En iyi çeyrek geride kalmış olabilir ancak değerlemeler halen cazip Çelik sektörü şirketleri, COVID ile ilgili arz kıtlıkları ve güçlü…

İş Yatırım Sektör Raporu: Demir-Çelik

En iyi çeyrek geride kalmış olabilir ancak değerlemeler halen cazip

Çelik sektörü şirketleri, COVID ile ilgili arz kıtlıkları ve güçlü talep koşulları nedeniyle yükselen ürün fiyatlarının desteğiyle 2021’de tüm zamanların en yüksek kârlılığını yaşadı. Çelik fiyatları, Haziran ayında görülen zirve seviyelerinden aşağı gelmeye başladı (HRC %21 düşerken, uzun çelik %1 düştü). Bununla birlikte, Çin’de düşen demir cevheri fiyatları ve üretim kesintileri,
2022’de normalleşmesi beklenen karlılık rakamlarını desteklemeye devam edecek. BIST çelik şirketleri, 2022’de karlılıklarda normalleşme beklentisine rağmen hala cazip bir yukarı potansiyel ve temettü getirisi sunuyor, ayrıca USD bazlı gelirleriyle TL’deki değer kaybından korunma imkanı sunuyor.

Çin’deki üretim kesintileri ve düşen net ihracat en önemli olumlu unsurlar

Çin, toplam küresel çelik tüketiminde %56 (2020) ile aslan payına sahip ve net ihracatçı konumunda. Çin hükümeti, Kış Olimpi- yatları sırasında hava kalitesini iyileştirmeyi hedefleyerek 2021’de ham çelik üretimini 2020 seviyelerinde tutmayı hedefliyor. İlk 8 aylık üretim rakamlarının yıllık %5,3’lük büyümeye işaret etmesi, geri kalan dönemde hacimlerde daralmaya işaret ediyor. Üretim hedefini karşılamak için Çin, Mayıs 2021’den itibaren HRC ve İnşaat Demiri üzerindeki %13 ihracat vergi iadesini iptal etti. Çin’in Ekim 2021 net çelik ihracatı hacimlerde yıllık bazda %8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Aralık ayında demir cevheri fiyat- karının Haziran ayındaki 209 USD$/ton seviyesinden 95 USD$/ton seviyesine kadar düşmesine sebep olan üretim ve ihracat kesintileri, koklaşabilir kömür fiyatlarındaki artışı büyük ölçüde dengeleyerek, çelik fiyat artışlarını desteklemeye devam edebilir. Bununla birlikte, Çin inşaat sektörü ve çelik tüketimindeki potansiyel yavaşlama ve yeni COVID varyantları nedeniyle küresel büyümedeki yavaşlama, küresel çelik görünümü için temel risk faktörleridir.

Hem Erdemir hem de KardemirD için Fiyat Hedefleri, makro projeksiyonlarımızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde yukarı revize edildi

Kardemir (KRDMD.IS), revize edilmiş 16.03 TL fiyat hedefiyle En Çok Önerilen Hisseler listemizde yer almaya devam ediyor ve şu anda %53’lük bir artış potansiyeli sunuyor. Erdemir için 34,26 TL’ye yükselttiğimiz fiyat hedefi ile %30’lik artış potansiyeli ile AL tavsiyemizi yineliyoruz. Fiyat hedefi revizyonları, esas olarak US$/TL tahminlerimizdeki değişikliklerden ve bir miktar daha yüksek iskonto oranları varsayımlarından kaynaklandı. 2022 yılı temettü tahminlerimiz, Ereğli ve KardemirD için sırasıyla %17 ve %7’lik temettü verimlerini işaret ediyor.

Küresel ekonomilerdeki (Çin ve Avrupa) yavaşlama ve/veya yeni COVID varyantları nedeniyle 2022 ve sonrasında çelik fiyatlarında beklenenden daha hızlı normalleşme ve kar marjlarında düşüş, Türk çeliğine yönelik ek ihracat kısıtlamaları ve son olarak, risksiz faiz oranı olarak kullandığımız Türkiye’nin Eurobond getirilerinin daha da artması, önemli aşağı yönlü risklerdir.

Ereğli (EREGL:IS) 2022 tahminlerimizde 252 USD olarak hesapladığımız ton başına FAVÖK , 2021’deki 347 USD rekor seviyesinden %27’lik bir düşüşe işaret ederken, projeksiyon döneminde tahmini ortalama ton başına FAVÖK (2023-2030) 173

USD seviyesindedir. Ereğli için sırasıyla 2,75x ve 4,5x olarak hesapladığımız 2022E FD/FAVÖK ve F/K çarpanları, uluslararası emsallere göre %25 ve %5 oranlarında iskontoya işaret ediyor.
KardemirD (KRDMD:IS) 2022 tahminlerimizde 150 USD olarak hesapladığımız ton başına FAVÖK, 2021 yılındaki 225 USD rekor seviyesinden %33 düşüşe işaret ederken, projeksiyon döneminde tahmini ortalama ton başına FAVÖK (2023-2030) 102

USD seviyesindedir. Kardemir için sırasıyla 2x ve 3.18x olarak hesapladığımız 2022E FD/FAVÖK ve F/K çarpanları, uluslararası emsallere göre %46 ve %32 oranlarında iskontoya işaret ediyor.

 

 

İş Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler