Sosyal Medya

Ekonomi

TL mevduat ve fonlardaki stopaj desteği uzatıldı

Resmi Gazete mükerrer sayısı ile TL mevduata 31 Mayıs’ta sona eren stopaj desteği yeniden iki ay daha uzatıldı. Türk Lirası…

TL mevduat ve fonlardaki stopaj desteği uzatıldı

Resmi Gazete mükerrer sayısı ile TL mevduata 31 Mayıs’ta sona eren stopaj desteği yeniden iki ay daha uzatıldı.

Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Ekim 2020’de devreye alınmış 23 Aralık 2020’de yapılan düzenleme ile 31 Mart’a kadar uzatılmıştı. Ardından 1 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu. Şimdi haziran ve temmuz aylarında da uygulanacak şekilde uzatıldı.

TL fonlara da stopaj desteği de sürecek

Öte yandan stopaj desteği bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan sağlanan gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için de uygulanıyor. 31 Mayıs’ta bunlar uygulanan destek de sona ermişti yeni düzenleme ile haziran ve temmuz aylarında da bu teşvik uygulanmaya devam edecek.

Uygulamada vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 0 stopaj desteği bulunuyor.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler