Sosyal Medya

Genel

Sigortalar Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor

Yeni düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları ve doktorların sorumluluk sigortaları kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor.…

Sigortalar Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor

Yeni düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları ve doktorların sorumluluk sigortaları kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor. Yeni yapı ile nükleer risklere teminat bulunacak, reel sektöre destek olunacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu’na göre sigorta havuzları yeni kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleştiriliyor. Yeni düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, doktorların sorumluluk sigortası Özel Riskler Yönetim Merkezi altında toplanacak. Kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi, kimya ve boya fabrikaları gibi riskli ve sigorta teminatı bulmakta zorlanılan sektör ve alanların sigortalanmasına destek sağlayacak.

Yeni düzenleme ile Özel Riskler Yönetim Merkezi yurtiçinden ve uluslararası piyasalardan sigorta, reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük çekilen riskler, nükleer riskler ve kamu yararı bulunan riskler için sigorta teminatı sağlayacak. Böylece reasürans primlerinin bir bölümünün yurtiçinde kalması sağlanacak. Yasa ile kurulacak merkezin faaliyet alanı da geniş tutuldu. Bu kapsamda; terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda yurtiçinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı bulunamaması veya güçlük çekilmesi durumunda Özel Riskler Yönetim Merkezi devreye sokulacak. Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için de Merkez, sigorta ve reasürans teminatı sağlayacak. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin işletmesi ise kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecek.

ÖZEL RİSKLER MERKEZİ NE YAPACAK?

* Nükleer risklere sigorta teminatı sağlayacak.

* Sigorta bulmakta zorlanan kimya ve boya fabrikaları için devreye girecek.

* Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) reasürans teminatı verecek veya bu kurumlardan reasürans desteği alacak.

* Terör, savaş hali, doğal afetlerde sigorta teminatı bulacak.

* Sivil hava ve deniz ulaşım araçlarına sigorta veya reasürans teminatı sağlayacak.

 

 

 

Kaynak: bigpara.hurriyet.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler