Sosyal Medya

Genel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği’nde değişikliğe gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ihalelerde yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanmasını sağlayan Yerli Malı Tebliği’nde değişikliğe gidiyor. Taslak halindeki düzenlemeye göre,…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği’nde değişikliğe gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ihalelerde yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanmasını sağlayan Yerli Malı Tebliği’nde değişikliğe gidiyor. Taslak halindeki düzenlemeye göre, müteahhitler de yerlilik avantajından yararlanabilecek

Taslak düzenlemeye göre, yerli katkı oranı hesabının ve ilgili evrakların mali yönden incelemesi, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak.

Ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; faturalar, gümrük giriş beyannameleri, sanayi sicil belgeleri dikkate alınarak tespit edilecek.

Satış, pazarlama ve garanti giderleri ile faiz ve finansman giderleri, yerli üründeki maliyet hesabına dahil edilmeyecek. Lisans, patent ve benzeri giderler ile yurt dışından temin edilen tüm girdiler ithal girdi sayılacak. Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılacak. Yerli ürünün katalog bilgileri ve görseli de istekliden talep edilecek.

Müteahhit olabilir

İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fatura tutarı ve fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınacak. Yerlilere sağlanan fiyat avantajında kapsam genişleyecek.

Düzenlemenin önceki halinde mal alımı ihalelerine teklif veren tedarikçi mevzuat kapsamında değerlendirilirken, taslağa göre hizmet sunucusu ve müteahhitler de yerlilik avantajından yararlanabilecek.

Ağaç sökülse bile vasıf aynı

Öte yandan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tarım arazilerinin gelir değeri, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelire göre hesaplanacak. Değerlemesi yapılacak arazide, bakanlık kayıtlarındaki ürün verim değerleri kullanılarak yıllık ortalama net gelir tespit edilecek. Tarım arazisi, “dikili arazi” vasfı kazandıktan sonra, üzerindeki bitkilerde kesme-sökme yapılsa dahi, beş yıl dolmadan vasıf değişikliği yapılamayacak.

Mithat Yurdakul/Milliyet

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler