Sosyal Medya

Genel

ILO & UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı 160 milyona çıktı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in yayınladığı yeni rapora  göre, çocuk işçi olarak çalışan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 …

ILO & UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı 160 milyona çıktı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in yayınladığı yeni rapora  göre, çocuk işçi olarak çalışan çocukların sayısı son dört yılda 8,4  milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldi  COVID-19  salgınının etkileri nedeniyle de milyonlarca çocuk daha risk altında.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde yayınlanan  “Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol”  başlıklı raporda, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik  kaydedilen ilerlemenin 20 yıldır ilk kez durduğu, 2000 ile 2016  yılları arasında çocuk işçilerin sayısında yaşanan 94 milyonluk azalma  ile sağlanan düşüş eğilimini tersine çevirdiği konusunda uyarılar yer  alıyor.

Raporda, şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını  oluşturan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuk işçilerin sayısında önemli artış  olduğuna dikkat çekiliyor. Çocukların sağlığına, güvenliğine veya  ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde  çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların sayısı ise 2016 yılından bu  yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi.

“Yeni tahminler bizim için bir uyarı niteliğinde. Yeni nesil çocuklar  da riske atılırken, bu duruma seyirci kalamayız,” diyen ILO Genel

Direktörü Guy Ryder, “Kapsayıcı sosyal koruma sayesinde aileler,  ekonomik zorluklarla karşı karşıya olsalar bile çocuklarının okulda  kalmasını sağlayabilmektedir. Burada, kırsal kalkınma ve tarımda  insana yakışır iş konularına daha fazla yatırım yapılması son derece  büyük önem arz ediyor. Birçok şeyin vereceğimiz tepkilere bağlı olduğu  kritik bir noktadayız. Zaman, adanmışlığımızı ve enerjimizi yeniden  göstererek ve bu kritik noktayı atlatarak, yoksulluk ve çocuk işçiliği  döngüsünü kırmanın zamanıdır” diye ekledi.

Sahraaltı Afrika’da nüfus artışı, yinelenen krizler, aşırı yoksulluk  ve sosyal koruma önlemlerinin yetersiz kalması nedeniyle son dört  yılda 16,6 milyon çocuk daha çocuk işçi olarak çalışmaya başladı.

2016 yılından beri bu konuda gelişmelerin yaşandığı Asya, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerde bile, kaydedilen bu  gelişmeler COVID-19 nedeniyle tehlike altında.

Rapor, küresel salgının sonucunda 2022 yılının sonuna kadar dünya  genelinde dokuz milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürükleneceği  yönünde uyarıda bulunuyor. Bir simülasyon modeline göre, eğer çocuklar  kritik öneme sahip olan sosyal koruma kapsamına erişemezse bu sayı 46  milyona kadar yükselebilir.

COVID-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntılar ve okulların kapanması  da, halihazırda çocuk işçi olarak çalışan çocukların daha uzun saatler  boyunca veya daha da kötüleşen koşullar altında çalışacak olması, çok  daha fazla çocuğun ise kırılgan ailelerin yaşadığı iş ve gelir  kayıpları nedeniyle en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine  zorlanacağına işaret ediyor.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “Çocuk işçiliğiyle mücadelemizde  zemin kaybediyoruz  geçtiğimiz yıl ise bu mücadelemizi daha da  zorlaştırdı” dedi. “Küresel salgın nedeniyle uygulanan genel  tecritler, okulların kapanması, ekonomik aksamalar ve milli bütçelerde  görülen daralmaların ikinci yılına girdiğimiz bugünlerde, aileler  yürek burkan seçimler yapmak zorunda kalıyor. Hükümetleri ve  uluslararası kalkınma bankalarını, çocukları işgücünden çekerek okula  geri döndürecek programlara ve ailelerin, en başta bu tür kararlar  almamasını sağlayabilecek sosyal koruma programlarına yapılacak  yatırımlara öncelik vermeye çağırıyoruz”.

Raporda yer alan diğer temel bulgular da şu yönde:

Çocuk işçilerin yüzde 70’i (112 milyon) tarım sektöründe, yüzde 20’si

(31,4 milyon) hizmet sektöründe, yüzde 10’u (16,5 milyon) ise sanayide  yer alıyor.

Çocuk işçi olarak çalışan 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık  yüzde 28’i, 12 ile 14 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 35’i eğitim  dışında kalıyor.

Çocuk işçiliği, her yaştaki erkek çocukları arasında kız çocuklarından  daha yaygın görülüyor. Haftada en az 21 saat yapılan ev işleri hesaba  katıldığında ise, çocuk işçiliğinde görülen cinsiyete dayalı fark  azalıyor.

Kırsal alanlarda çocuk işçiliğinin görülme sıklığı (yüzde 14), kentsel  alanlardakinden (yüzde 5) neredeyse üç kat daha yüksek.

Çocuk işçi olarak çalıştırılan çocuklar bedensel ve zihinsel zarar  görme riski altındadır. Çocuk işçiliği çocukların eğitimini tehlikeye  atar, sahip oldukları hakları ve gelecekteki fırsatlarını kısıtlar ve  yoksulluk ve çocuk işçiliğinden oluşan, nesiller arası sürecek bir  kısır döngüye yol açar. Çocuk işçiliğinde görülen artış eğilimini  tersine çevirmek amacıyla, ILO ve UNICEF şu çağrılarda bulunuyor:

Evrensel çocuk yardımı da dahil olmak üzere, herkes için yeterli  sosyal koruma.

Kaliteli eğitime ve COVID-19 öncesinde de eğitimden mahrum olan  çocuklar da dahil, tüm çocukların okula geri dönmesine yönelik daha  fazla para harcanması.

Aileler, aile gelirine katkıda bulunması için çocuklarının yardımına  başvurmak zorunda kalmasın diye yetişkinler için insana yakışır  işlerin teşvik edilmesi

Çocuk işçiliğini etkileyen zararlı toplumsal cinsiyet normlarının yok  edilmesi ve ayrımcılığa son verilmesi.

Çocuk koruma sistemleri, kırsal kalkınma, kırsal kamu hizmetleri,  altyapı ve geçim imkanlarına yönelik yatırımlar yapılması.

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı kapsamında,

UNICEF ve ILO’nun da ortakları arasında bulunduğu İttifak 8.7 küresel  ortaklığı, Üye Devletleri, işletmeleri, sendikaları, sivil toplumu ve  bölgesel ve uluslararası örgütleri, somut eylemler  gerçekleştireceklerine dair söz vererek çocuk işçiliğinin sona  erdirilmesine yönelik küresel mücadelede gösterdikleri çabayı  artırmaları yönünde destekliyor.

10-17 Haziran’da gerçekleştirilecek eylem haftasında, ILO Genel

Direktörü Guy Ryder ve UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, yeni  küresel tahminlerin yayınlanmasını ve önümüzdeki yolu tartışmak üzere

Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında üst düzey bir etkinlikte  diğer üst düzey konuşmacılar ve gençlik savunucularıyla bir araya  gelecek.

 

 

Kaynak: foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler