Sosyal Medya

Genel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlüğü Ağustos’ta başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi için tebliğ yayınladı. Şirketlerin “gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlüğü Ağustos’ta…

Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlüğü Ağustos’ta başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi için tebliğ yayınladı. Şirketlerin “gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlüğü Ağustos’ta başlayacak.

Kurumlar vergisi mükellefleri, kripto ve elektronik para işiyle uğraşanlar, bankalar, varlık şirketi yöneticileri, altın gibi kıymetli maden işleriyle uğraşanlar, spor kulüpleri düzenleme kapsamına alındı.

Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mükelleflerin bildirimlerini düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dün yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği bankalar, spor kulüpleri ve kripto para hizmet sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluşu ilgilendiriyor.

Gelirlerin, servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi, vergi kaçakçılığı ile mücadele amacıyla çıkarılan düzenlemeye göre, yüzlerce meslek grubu, şirket ortak ve sahipleri için, her yıl Ağustos ayında, “Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurarak Maliye’ye teslim edecek. Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkanlığı, yanlış ve eksik bilgi verenlere yönelik cezai soruşturma yapacak.

1 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirim süreci 1 Ağustos itibariyle faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, Türkiye’de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacak.

KRİPTO PARADA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş Gelir İdaresi’nce talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacak.

Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar da bu listede yer alıyor. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler de talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi’ne bildirecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükelleflerle diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar İdare’ye elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak. Bildirime konu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler bir ay içinde bildirilecek.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekecek. Ayrıca bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

 

 

Kaynak: patronlardunyasi.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler