Sosyal Medya

Genel

AYM karar verdi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamudan “gerekli gördüğü tüm bilgileri” isteyebilir!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından “gerekli gördüğü bilgileri” isteyebileceğine yönelik düzenlenemenin anayasaya aykırı olmadığına…

AYM karar verdi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamudan “gerekli gördüğü tüm bilgileri” isteyebilir!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından “gerekli gördüğü bilgileri” isteyebileceğine yönelik düzenlenemenin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

“Başkanlığın görevleri dikkate alındığında gerekli olan bilgileri isteyebilmesinin, görevlerini yerine getirebilmesi bakımından gerekli olduğu” savunulan kararda, “istenebilecek bilgilerin başkanlığın görevleriyle ilgili olanlarla sınırlı tutulduğu ve kişisel verilere lişkin bir düzenleme niteliğinde olmadığı” iddia edildi. Karara muhalif kalan AYM Başkanı Zühtü Arslan, “iptali istenen kuralın, neredeyse başkanlığa sınırsız bir yetki tanıdığını” kaydederek, “Dolayısıyla, ‘gerekli gördüğü bilgileri’ ibaresi hangi bilgilerin ne ölçüde talep edileceği konusunda belirsiz ve öngörülemez bir düzenleme niteliğindedir” dedi. CHP, 24 Temmuz 2018’de çıkarılan “İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için AYM’ye başvurmuştu. AYM, aynı kararda, söz konusu kararnamede yer alan “çalıştırılacak personelin sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemelerinin cumhurbaşkanı tarafından tespit edileceğini öngören” düzenlemeyi ise iptal etti.

KADRO DÜZENLEMESİ İPTAL

AYM, Resmi Gazete’de yer alan bir başka kararla, 27 Temmuz’da çıkarılan ve bazı üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu oluşturan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ilgili kuralını iptal etti. Söz konusu kural ile öğretim üyesi kadrolarının düzenlendiği, bu nedenle öğretim elemanlarının görev ve yetkilerinin, özellikle de özlük haklarının etkilendiği ve bu çerçevede yasayla düzenlenmesi gereken konuda düzenleme yapıldığının açık olduğu vurgulanan kararın, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

 

 

 

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler