Sosyal Medya

Ekonomi

TÜSİAD Büyük Enerji Tüketicisi Anketi: Beklenti maliyet öngörülebilirliği ve şeffaflık

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Antalya’da gerçekleştirilen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde “Tüketici Odağıyla Enerjinin Dönüşümü” başlıklı özel bir…

TÜSİAD Büyük Enerji Tüketicisi Anketi: Beklenti maliyet öngörülebilirliği ve şeffaflık

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Antalya’da gerçekleştirilen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde “Tüketici Odağıyla Enerjinin Dönüşümü” başlıklı özel bir oturum düzenledi. 22 Kasım tarihinde düzenlenen oturumda TÜSİAD, Enerji Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilen “Büyük Enerji Tüketicisi Anketi”nin sonuçlarını açıkladı. Bahse konu anket, “Enerji yatırımları ve verimlilik”, “Piyasa mekanizmaları” ve “Karbonsuzlaşma” başlıklarıyla oluşturuldu. Ankete katılan büyük enerji tüketicilerinin öncelikli beklentisi ise maliyet öngörülebilirliği ve şeffaflık oldu.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada anketin amacının; yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye enerji sektörüne etkisinin analizi, enerji tüketicisi tarafındaki risklerin, fırsatların ve farkındalığı tespit etmek olduğu aktarıldı.

TÜSİAD’ın “Büyük Enerji Tüketicisi Anketi” ile sürdürülebilir ve etkin piyasa koşullarının sağlanması için, enerji tüketicisinin ve üreticisinin beklentilerinin ortak paydada buluşturulması hedefleniyor.

Öncelikli beklenti maliyet öngörülebilirliği

Anketin sonuç kısmında ise; büyük enerji tüketicilerinin arz güvenliğini, enerji maliyetlerini ve enerji kalitesini en kritik enerji riskleri olarak sıraladığı aktarıldı.

Yine tüketiciler tarafından belirtilen öncelikli beklenti ise maliyet öngörülebilirliği ve şeffaflık olarak öne çıktı.

Sübvansiyon yerine rekabet isteniyor

Diğer yandan ankete katılan büyük enerji tüketicileri fiyatlarının sübvansiyonu yerine rekabet avantajını doğrudan etkileyecek verimlilik/öz tüketim yatırımlarının kamu tarafından daha fazla teşvik edilmesini bekliyor.

Tüketiciler, ankette yerinde üretimi kojenerasyon tesisleri ve çatı üstü GES üretim tesislerini öne çıkarıyor. Katılımcılara göre tüketim noktası olan işletme alanından uzak yerde üretim ve farklı teknolojiler, bugün için ilk yatırım ve işletme maliyeti yüksekliğinden dolayı çözüm olarak görülmedi.

Risk tespitinin aksiyonların zamanında alınması için önemli olduğu vurgulandı

Ankete katılan büyük enerji tüketicileri, emisyon seviyelerinin tespitinin, sınırda karbon vergisi gibi iklim tedbirlerinden kaynaklı risklere hangi seviyede maruz kalabileceğinin tespit edilmesi, aksiyonların zamanlı alınması için önem arz ettiğini vurguladı.

Arz güvenliğinin serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde sağlanması, maliyet ve iklim değişikliği ile mücadele üçgenini optimize edilmesi, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği açısından katılımcılar tarafından ön planda tutuluyor.

Öncelikli alanda dönüşüm için finansman kaynaklarının genişletilmesi talep edildi

Anket sonuçlarına göre katılımcılar, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimi, enerji verimliliğini ve yeşil enerji teknolojilerinin uygulanmasını odağına alan bütüncül bir yönetişim tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan Paris Anlaşması’nın ülkemiz tarafından onaylanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli gelişmelerin etki analizlerinin yapılması, karbonsuzlaştırma yol haritalarının oluşturulması ve öncelikli alanlarda dönüşüm için ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarının genişletilmesi talep edildi.

 

 

t24.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler