Sosyal Medya

Ekonomi

TCMB veri revizyonu sonrası borç istatistikleri yarın açıklanıyor

Merkez Bankası (TCMB) daha önce açıkladığı dört veriye ilişkin revizyonların yarın gerçekleştireceğini ve ilgili verilerin saat 10:00’da açıklanacağını bildirdi. TCMB…

TCMB veri revizyonu sonrası borç istatistikleri yarın açıklanıyor

Merkez Bankası (TCMB) daha önce açıkladığı dört veriye ilişkin revizyonların yarın gerçekleştireceğini ve ilgili verilerin saat 10:00’da açıklanacağını bildirdi.

TCMB yarın kısa vadeli dış borç istatistikleriuluslararası yatırım pozisyonufinansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ve menkul kıymet istatistiklerinde yöntem revizyonu yapacak.

 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

– Ticari krediler altında yer alan “İthalat Borçları” verisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmesi,

– Uluslararası metodolojiye uyum çerçevesinde menkul kıymetlerin sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına geçilmesi,

– Yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında vade ayrımının yapılarak uzun vadeli mevduatların kısa vadeli dış borç kapsamından çıkarılması nedenleriyle, 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak Haziran 2021 yayını ile revize edilecek..

Revizyon sonrası, “Bankalar/Krediler”, “Bankalar/Döviz Tevdiat Hesabı ve TL Mevduat” ve “Diğer Sektörler/Ticari Krediler/İthalat Borçları” kalemleri etkilenecek.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu

– Ticari krediler altında yer alan “İhracat Alacakları” ve “İthalat Borçları” verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmesi,

– Uluslararası metodolojiye uyum çerçevesinde menkul kıymetlerin sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına geçilmesi, nedenleriyle, 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak Haziran 2021 yayını ile revize edilecek.

Revizyon sonrası, “Varlıklar/Diğer Yatırımlar/Krediler/Bankalar/Kısa Vade”, “Varlıklar/Diğer Yatırımlar/Ticari Krediler/Diğer Sektörler”, “Yükümlülükler/Portföy Yatırımları/Genel Hükümet/Yurt İçi” ve “Yükümlülükler/Diğer Yatırımlar/Ticari Krediler/Diğer Sektörler/Kısa Vade” kalemleri etkilenecek.

Reel Sektör Borcu

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri tablosu; “İhracat Alacakları” ve “İthalat Borçları” verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmeye başlanması sonucu, 19 Ağustos 2021 saat 10:00’da yapılacak Haziran 2021 yayını ile revize edilecek.

Menkul Kıymet İstatistikleri

Menkul kıymet istatistikleri, G-20 Veri Açıkları Girişimi kapsamında uluslararası istatistik standartlarına tam uyumun sağlanması ve bilgi içeriğinin zenginleştilmesi amacı ile yenilenecek. 19 Ağustos 2021 saat 10.00’da yayımlanacak, 13 Ağustos 2021 tarihli verilerden başlamak üzere kamuoyuna sunulacak yeni format ve içerikteki istatistiklerin zaman serileri 11 Eylül 2020 tarihinden başlayacak.

Yapılacak revizyon sonrasında mevcut yayının zaman serileri EVDS’de yer alan Arşiv başlığı altına taşınacak.

1. Sektör sınıflamasında yapılan iyileşmeler:

a. Yayındaki sektör sınıflaması hem ihraç eden hem de elinde tutan sektörler için genişletilecek.

b. Sektör sınıflaması ve tanımları açısından uluslararası el kitaplarına uyum sağlanacak.

2. Sahiplik tanımında yapılan iyileşmeler: Uluslararası standartlar 1 , menkul kıymet istatistiklerinin ekonomik sahipliği esas alarak derlenmesini önermektedir. Mevcut yayında yurt içi ihraçlar için yasal sahiplik, yurt dışı ihraçlar için ise ekonomik sahiplik esas alınmakta olup, yapılacak değişiklik sonrası Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) için ekonomik sahiplik tanımına uyum sağlanacak. Yurt dışı yerleşikler açısından yasal sahipliğin el değiştirdiği fakat ekonomik sahipliğin değişmediği işlemler (repo, teminat ve ödünç işlemleri) bilgi amaçlı olarak yayımlanırken, devamındaki tablolarda bu tutarlar yurt içi yerleşiklerin elinde kabul edilecek.

3. Hesaplama yönteminde yapılan iyileşmeler:

a. Raporlamacı kuruluşlar yabancı para cinsi menkul kıymetlere ilişkin değerleri orijinal para birimi üzerinden bildirecek, böylece farklı kur kullanımının neden olduğu değerleme etkisi giderilecek.

b. Yurt dışı yerleşiklerin elindeki menkul kıymetler için piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış net değişim tutarları hesaplanırken, haftanın son iş günü yerine, uluslararası standartlar gereği haftalık ortalama fiyat ve kur değerleri kullanılacak.

4. Sunum ve bilgi içeriğinde yapılan iyileşmeler:

a. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşikler ile yaptığı ve konusu DİBS olan kesin alım, ters repo, teminat alım ve ödünç alım detayında stok ve net değişim tutarları ayrı kalemler olarak yayımlanmaya başlanacak.

b. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma senetleri için elinde tutan bilgisi kıymetin para cinsine göre de sınıflanacak.

c. Vade kırılımları uluslararası uygulamalara paralel olarak “orijinal ve kalan vadesine göre” ayrı ayrı, kısa ve uzun şeklinde yeniden düzenlenecek.

d. Yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetleri Türk Lirası cinsinden, yurt dışında ihraç edilen borçlanma senetleri ise ABD doları cinsinden yayımlanacak.

e. Genel Ağ Sitesinde yayımlanacak tablolarda son 13 hafta yerine son 5 hafta verileri yer alacak.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler