Sosyal Medya

Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi: 2 yılın zirvesinde

TCMB’nin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8’e yükseldi…

Reel Kesim Güven Endeksi: 2 yılın zirvesinde

TCMB’nin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8’e yükseldi ve 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Alt kalemler içinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler artış gösterirken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler azalış yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,2 oldu.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) da, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6 oldu.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında değişim olmazken, ihracat sipariş miktarında artış gözlenmekte.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler önceki aya göre güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış beklentileri arttı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler azaldı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise kuvvetlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 17,5 oldu.

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler