Sosyal Medya

Ekonomi

Daron Acemoğlu: COVID Sonrası Dünyayı Yeniden Yapılandırmak (Özet)

Genişleyen eşitsizliği tersine çevirmek için otomasyonun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Sanayileşmiş dünya, özellikle ABD, COVID-19 salgınından önce bile…

Daron Acemoğlu: COVID Sonrası Dünyayı Yeniden Yapılandırmak (Özet)

Genişleyen eşitsizliği tersine çevirmek için otomasyonun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Sanayileşmiş dünya, özellikle ABD, COVID-19 salgınından önce bile ciddi ekonomik rahatsızlıklar yaşadı. Onları şimdi kabul etmezsek, çözüm üretme ihtimalimiz yok.

Bu sorunların başında 1980’lerden bu yana çok daha az paylaşılan ekonomik büyümenin doğası geliyor. Sanayileşmiş dünyanın çoğunda daha geniş eşitsizlik; iyi, yüksek ücretli, güvenli işlerin ortadan kalkması; ve ABD’deki daha az eğitimli işçilerin reel ücretlerindeki düşüş, Büyük Durgunluk’tan bu yana geçen yıllarda hoşnutsuzluğu derinleştiren ve hem sağdan hem de soldan protestolara yol açan bu paylaşılmamış büyümenin (Acemoğlu 2019) tüm unsurlarıdır.

Pascual Restrepo ile yaptığım araştırma, otomasyonun, dengeli paylaşılmayan büyümenin yanı sıra, küreselleşme ve sermayeye göre emeğin azalan gücü gibi faktörlerden sorumlu olduğunu gösteriyor (Acemoğlu ve Restrepo 2019). Makine öğrenimi ve yapay zeka (AI) tarafından yönlendirilen bir sonraki otomasyon aşaması hızla gelişirken, dünyanın ekonomileri bir dönüm noktasında duruyor. AI, eşitsizliği daha da kötüleştirebilir. Ya da, hükümet politikaları aracılığıyla uygun şekilde kullanılması ve yönlendirilmesi, paylaşılan büyümenin yeniden başlamasına katkıda bulunabilir.

Otomasyon, daha önce emek tarafından gerçekleştirilen görevlerin yerine makinelerin ve algoritmaların ikame edilmesidir ve yeni bir şey değildir. Dokuma ve eğirme makinelerinin İngiltere’nin Sanayi Devrimi’ne güç verdiğinden beri, otomasyon genellikle ekonomik büyümenin motoru olmuştur. Ancak geçmişte, geniş bir teknoloji portföyünün parçasıydı ve işgücü üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri, insan üretkenliğini ve istihdam fırsatlarını artıran diğer teknolojiler tarafından dengelendi. Bugün durum böyle değil.

AI, eşitsizliği daha da kötüleştirebilir. Ya da, hükümet politikaları aracılığıyla uygun şekilde kullanılması ve yönlendirilmesi, paylaşılan bir büyümenin yeniden başlamasına katkıda bulunabilir.

Otomasyonun yapay zeka ve kendi kendini süren arabalar gibi yapay zeka ile çalışan makinelere dayanan bir sonraki aşaması, özellikle daha insan dostu diğer teknolojilerle birlikte değilse daha da yıkıcı olabilir. Çeşitli uygulamalara ve büyük vaatlere sahip bu geniş teknolojik platform, insan üretkenliğine yardımcı olabilir ve eğitim, sağlık hizmetleri, mühendislik, imalat ve başka yerlerde yeni insan görevlerini ve yetkinliklerini başlatabilir. Ancak, yalnızca otomasyon için uygulanırsa, iş kayıplarını ve ekonomik kesintiyi de kötüleştirebilir.

Pandemi kesinlikle işverenlere işçilerin yerine makinelerin yerini almanın yollarını aramaları için daha fazla neden verdi ve son kanıtlar da bunu yaptıklarını gösteriyor (Chernoff ve Warman 2020).

Bazıları, yaygın otomasyonun refah için ödediğimiz bedel olduğunu savunuyor: yeni teknolojiler, bazı işçileri yerlerinden etseler ve mevcut işletmeleri ve endüstrileri bozsalar bile üretkenliği artıracak ve bizi zenginleştirecek. Kanıtlar bu yorumu desteklemiyor.

Çevremizdeki şaşırtıcı yeni makineler ve algoritmalar dizisine rağmen, bugün ABD ekonomisi çok düşük toplam faktör üretkenliği artışı sağlıyor.  Özellikle, toplam faktör verimliliği artışı, son 20 yılda, II.Dünya Savaşı’ndan sonraki on yıllara göre çok daha düşük seviyede (Gordon 2017). Bilgi ve iletişim teknolojisi hızla gelişmesine ve ekonominin her sektöründe uygulanmasına rağmen, bu teknolojilere daha yoğun bir şekilde güvenen endüstriler toplam faktör verimliliği, çıktı veya istihdam artışı açısından daha iyi performans gösteremediler. (Acemoğlu ve diğerleri 2014).

Bu son zamanlardaki yavaş verimlilik artışının nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak katkıda bulunan faktörlerden biri, kendi kendine ödeme kioskları veya otomatik müşteri hizmetleri gibi birçok otomasyon teknolojisinin çok fazla toplam faktör üretkenliği artışı sağlamaması gibi görünüyor. Başka bir deyişle, üretkenlik getirmek yerine, otomasyon aşırıya kaçtı. İşletmeler üretim maliyetlerini düşürecek olanın ötesinde otomasyon teknolojilerini benimsiyorlar veya bu teknolojilerin daha düşük istihdam ve işçi ücretlerine yol açtıkları için sosyal maliyetleri var. Aşırı otomasyon, üretkenlik artışındaki yavaşlamanın da bir nedeni olabilir. Bunun nedeni, otomasyon kararlarının maliyetleri düşürmemesi ve daha da önemlisi, otomasyon teknolojilerine tekil bir odaklanma, işletmelerin yeni görevlerden, yeni organizasyonel biçimlerden ve insanlar için daha tamamlayıcı olan teknolojik atılımlardan elde edilen üretkenlik kazanımlarını kaçırmasına neden olabilmesidir.

Fakat otomasyon gerçekten aşırı mı? Öyle düşünüyorum. Her şeyden önce, işverenler işçileri makinelerle değiştirip değiştirmeme konusunda karar verirken, iş kaybının neden olduğu sosyal bozulmayı, özellikle iyi olanları dikkate almazlar. Bu, aşırı otomasyona yönelik bir eğilim yaratır.

Daha da önemlisi, çeşitli faktörlerin otomasyonu sosyal olarak arzu edilen düzeylerin ötesinde beslediği görülmektedir. Önde gelen ABD şirketlerinin kurumsal stratejilerindeki dönüşüm özellikle önemli olmuştur. Amerikan ve dünya teknolojisi, küçük iş gücüne ve otomasyon üzerine kurulu bir iş modeline sahip çok büyük, çok başarılı bir avuç teknoloji şirketinin kararlarıyla şekilleniyor (Acemoğlu ve Restrepo 2020). Amazon, Alibaba, Alphabet, Facebook ve Netflix gibi büyük teknoloji şirketleri, dünya genelinde AI için harcanan her 3 doların 2 dolarından fazlasından sorumludur (McKinsey Global Institute 2017). Algoritmaların insanların ikame edilmesine odaklanan vizyonları, yalnızca kendi harcamalarını değil, diğer şirketlerin önceliklerini, bilgisayar ve veri bilimlerinde uzmanlaşmış yüz binlerce genç öğrenci ve araştırmacının isteklerini ve odağını da etkiliyor.

Elbette başarılı şirketlerin kendi vizyonlarını takip etmelerinde yanlış bir şey yok, ancak bu şehirdeki tek oyun olduğunda, tetikte olmalıyız. Geçmişteki teknolojik başarılar, çoğu kez farklı bakış açıları ve yaklaşımlar tarafından yönlendirilmiştir. Bu çeşitliliği kaybedersek, teknolojik avantajımızı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız.

ABD hükümetinin temel araştırmalara verdiği desteğin azalmasıyla birlikte, bir avuç şirketin gelecekteki teknoloji yolundaki hakimiyeti daha da şiddetlendi (Gruber ve Johnson 2019). Aslında, hükümet politikası, özellikle vergi kanunu aracılığıyla otomasyonu aşırı derecede teşvik ediyor. ABD vergi sistemi, sermayeye her zaman emekten daha olumlu muamele etti ve işletmeleri, işçiler daha üretken olsalar bile işçilerin yerine makinelerin yerini almaya teşvik etti.

Otomasyona odaklanan geleceğin teknolojisi için önceden bir yol belirlenmemiştir. Teknolojinin diğer kullanımları pahasına otomasyon uygulamalarına odaklanan araştırmacıların ve geniş tabanlı üretkenlik artışları yerine otomasyon üzerine iş modelleri oluşturan ve işçilik maliyetlerini düşüren şirketlerin seçimlerinin bir sonucudur. Farklı seçimler yapabiliriz. Ancak böyle bir rota düzeltmesi, teknolojik değişimi yeniden yönlendirmek için uyumlu bir çabayı gerektirir; bu, ancak hükümet teknolojinin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynarsa gerçekleşebilir.

Hükümet, yenilik yapısını otomasyona aşırı odaklanmaktan uzaklaştıran teşvikler sağlamalı ve daha çok istihdam fırsatları, özellikle iyi işler ve daha çok paylaşılan bir ekonomik refah biçimi üreten insan dostu teknolojilere yönelmelidir. Geleceğin en dönüştürücü insan dostu teknolojilerinin ne olabileceğini tam olarak bilmiyoruz, ancak birçok sektör bolca fırsat sunuyor. Bunlar, yapay zekanın yeni teknolojileri ve daha iyi eğitilmiş öğretmenleri birleştiren çok daha uyarlanabilir ve öğrenci merkezli öğretim için kullanılabileceği eğitimi; yapay zeka ve dijital teknolojilerin hemşireleri ve teknisyenleri daha fazla ve daha iyi hizmet sunmaları için güçlendirebileceği sağlık hizmetleri; ve artırılmış gerçeklik ve bilgisayar vizyonunun üretim sürecinde insan üretkenliğini artırabildiği modern üretim olabilir. Pandemi sırasında Zoom gibi yeni dijital teknolojilerin insan iletişimini ve yeteneklerini nasıl temelden genişlettiğine de şahit olduk.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, vergi politikaları, kurumsal araştırma ve üniversiteler için destek yoluyla teknolojinin yönünü rutin olarak etkilemektedir. Gösterdiğim gibi, ABD hükümeti sermaye ve emeğin asimetrik vergilendirilmesi yoluyla otomasyonu teşvik etti. İlk adım, bu dengesizliği düzeltmek olacaktır. İnsan üretkenliğine yardımcı olan ve işgücü talebini artıran belirli teknolojileri hedefleyen Ar-Ge sübvansiyonları yoluyla çok daha fazlası yapılabilir.

Bu beni ikinci itiraza getiriyor: hükümet teknolojiyi gerçekten etkili bir şekilde yeniden yönlendirebilir mi? Cevabım, hükümetler bunu geçmişte yaptı ve çoğu durumda şaşırtıcı bir etkinlikle yaptı. 20. yüzyılın antibiyotikler, sensörler, modern motorlar ve internet gibi dönüştürücü teknolojileri, hükümetin desteği ve liderliği olmadan mümkün olamazdı. Cömert hükümet alımları olmasa da bu kadar gelişemezlerdi. Teknolojiyi insan dostu bir yörüngede yeniden yönlendirme çabaları için belki daha da ilgili olan, yenilenebilir enerji örneğidir.

Kırk yıl önce yenilenebilir enerji çok pahalıydı ve yeşil teknolojiler için temel bilgi birikimi yoktu. Günümüzde yenilenebilir enerjiler, Avrupa’da enerji tüketiminin yüzde 19’unu ve ABD’de yüzde 11’ini oluşturuyor ve maliyetler, fosil yakıtlı enerji ile aynı ölçkekte düşüyor (IRENA 2020). Bu, teknolojik değişimin fosil yakıtlara odaklanmaktan uzaklaşarak yenilenebilir enerjilerdeki ilerlemeler için daha büyük çabalara doğru yönlendirilmesi sayesinde başarıldı.

Aynı yaklaşım, otomasyon ve insan dostu teknolojiler arasında bir denge kurabilir. Yenilenebilir enerji durumunda olduğu gibi, değişim, teknoloji seçimlerimizin çok sayıda olumsuz sosyal sonuçla birlikte oldukça dengesiz hale geldiğine dair daha geniş bir toplumsal kabulle başlamalıdır. Bu dengesizliklerin bazılarının giderilmesi için federal hükümetin açık bir taahhüdü olmalıdır. Hükümet ayrıca bir avuç büyük teknoloji şirketinin pazarları üzerindeki hakimiyetini ve geleceğin teknolojisinin yönünü ele almalıdır. Bunun elbette daha fazla rekabet sağlamak ve gizliliği korumak gibi başka faydaları da olacaktır.

Tarihimizde yeni bir sayfa açmada toplumun rolünü oynayıp oynayamayacağı açık bir sorudur. Yeni dijital teknolojilerin demokrasiyi de zayıflatması, önemli bir karmaşıklaştırıcı faktördür. Yanlış bilgiler artarken, yapay zeka destekli sosyal medya, demokratik söyleme aykırı filtre balonları ve yankı odaları oluştururken; siyasi katılım azalırken, devleti kontrol altında tutmak için doğru araçlara sahip olamayabiliriz. Yine de denememe lüksüne sahip değiliz.

IMF Blog

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler