Sosyal Medya

Ekonomi

Covid-19 döneminde işverenlere verilen İŞKUR destekleri nakdi ücret desteğinin 2 katı!

Covid-19 döneminde işverenlere 18,3 milyar TL teşvik ve destek verildi. Covid-19 döneminde 2,5 milyon işçiye 10,2 milyar nakdi ücret desteği…

Covid-19 döneminde işverenlere verilen İŞKUR destekleri nakdi ücret desteğinin 2 katı!
  • Covid-19 döneminde işverenlere 18,3 milyar TL teşvik ve destek verildi.
  • Covid-19 döneminde 2,5 milyon işçiye 10,2 milyar nakdi ücret desteği verildi.
  • İşverenlere verilen desteğin 10 milyarı işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği asgari ücret düzeyinde olurdu.
  • İşveren teşvikleri olmasaydı fon varlığı 91,3 milyar TL değil, 145 milyar TL olurdu.

İŞKUR Mart 2021 dönemine ait İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Bülteni’ni 12 Nisan 2021 günü yayımladı. Bültende yer alan çarpıcı verilerden biri pandemi döneminde işverenlere yapılan teşvik ve desteklerin işçilere yapılan nakdi ücret desteğinin (ücretsiz izin ödeneğinin) iki katına çıkması oldu.

Bültende yer alan İşsizlik Sigortası Fonu gelir-gider tablosuna göre Covid-19 döneminde de işverenlere devasa kaynaklar aktarılmaya devam edildi. Bilindiği gibi Covid-19 döneminde 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından dolayı ücretsiz izin uygulamaları yaygınlaştı. Bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteğine mahkûm edildi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere “nakdi ücret desteği” adı altında günde 39 TL (aylık 1.168 TL) ödendi. Nakdi ücret desteği salgından 9 ay sonra, Ocak 2021’de günde 47 TL (aylık 1.431 TL)’ye yükseltildi. Mart 2021 itibarıyla salgın döneminde toplam 2,5 milyon kişi nakdi ücret desteği aldı.

İŞKUR’dan İşçilere Yapılan Nakdi Ücret Desteği ile İşverenlere Yapılan Teşvik ve Destek Ödemeleri (Nisan 2020-Mart 2021)

Nisan 2020 ile Mart 2021 dönemi arasında Covid-19 kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilere 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı. Salgın döneminde işverenlere yapılan teşvik ve destekler nakdi ücret desteğinin neredeyse 2 katına ulaştı. Salgın döneminde işverenlere yapılan teşvik ödemelerine 18,2 milyar TL ayrıldı. 2,5 milyon işçiye 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği ayrılırken işverenlere 18,2 milyar TL doğrudan teşvik ve destek ayrılması İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımın yeni bir örneği oldu.

Fon’un toplam varlığı Covid-19 dönemi öncesinde 132 milyar TL’ydi. İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlığı Mart 2021 itibarıyla 91,3 milyar TL’ye düştü. Covid-19 döneminde Fon varlığının azalmasındaki en büyük etken nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödemeleri olarak görünse de işverenlere yapılan devasa destekler Fon varlığındaki erimenin asıl nedenidir.

2017 ve 2021 yılları arasında İŞKUR’dan işverenlere yapılan doğrudan teşvik ve destekler 52,9 milyar TL’yi buldu. 2017 yılından beri işverenlere verilen teşvikler olmasaydı şu anda İSF varlığı 144,2 milyar TL olurdu. Böylece daha fazla işçi daha yüksek ödenek alabilirdi.

Covid-19 döneminde 2,5 milyon işçiye verilen 10,2 milyar TL’lik nakdi ücret desteği ile işverenlere yapılan doğrudan 18,2 milyar liralık teşviklerin toplamı 28,5 milyar TL’dir. İşçiler Covid-19 döneminde asgari ücretin yarısı civarında nakdi ücret desteğine mahkûm edildi. Oysa işçinin parası işçi için kullanılsaydı 2,5 milyon işçiye en az asgari ücret tutarında destek verilebilirdi. Bunun toplam ödemesi 20,4 milyar TL olurdu. Diğer bir ifadeyle işverenlere ayrılan kaynağın 10 milyar TL’si işçilere aktarılsaydı nakdi ücret desteği asgari ücret düzeyine çıkmış olurdu.

Disk-Ar

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler