Sosyal Medya

Ekonomi

Bakan Elvan’ın bankalardan 3 destek talebi var

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankacılık sektöründen 3 konuda destek talep ettiğini söyledi.…

Bakan Elvan’ın bankalardan 3 destek talebi var

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankacılık sektöründen 3 konuda destek talep ettiğini söyledi.

Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı:

Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin.

İkincisi, KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. “Teminata dayalı” geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Bu yaklaşım, kritik sektörlerdeki firmaların yeterli finansal kaynağa ulaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bunun zahmetli bir süreç olduğunun ve sizleri zorlayacağının farkındayız. Ancak bankalarımız uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir finansman ilişkisine odaklanmalıdırlar.

Üçüncüsü ve sonuncusu, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin. Hâlihazırda bankacılık sektörümüz gerek sermaye yeterliliği, gerekse likidite ve karşılık oranları bakımından, yalnızca gelişmekte olan değil, gelişmiş birçok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Bu sağlam görünüm, ekonomimiz için de bir çıpa görevi görüyor. Ancak bu olumlu görünüm bizleri rehavete sürüklememelidir.”

“Sektörün beklentilerini biliyoruz”

Elvan, aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan konular ve manipülasyon düzenlemesine ilişkin sektörün önerilerini bildiklerini, bu konularda ilgili kurumların çalıştığını dile getirdi. Süresi haziran sonunda bitecek olan ve uygulamada esneklik sağlayan düzenlemelere ilişkin taleplerin, ilgili kurum tarafından değerlendirildiğini belirten Elvan, Ekonomi Reform Programı’nda da finansal sektörün güçlendirilmesine yönelik somut eylemlere yer verdiklerini söyledi.

“İFM Projesi Kanun Teklifi’ni Meclis’e sunmayı planlıyoruz”

Elvan, sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün ekonomik faaliyete daha fazla destek olmasıyla, daha verimli bir ekosisteme kavuşacaklarını aktararak, “Faizsiz finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz politika adımlarıyla sektörün bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacağız. Ben bu noktada İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projemizin de büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yakın zamanda hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifi’ni tüm paydaşların görüşünü alarak nihai haline getirip Meclis’e sunmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 6 civarında bir büyümeye bekliyoruz”

Bakan Elvan, 2021 yılının ilk dört aylık öncü göstergelerinin, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösterdiğini, ancak bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. Elvan, “Büyüme cephesine baktığımızda, yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin kompozisyonunu incelediğimizde ise; iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefimizle uyumlu bir büyüme patikası görüyoruz” dedi.

“İhtiyaç halinde makro ihtiyati tedbir alırız”

Fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istediğini söyleyen Bakan Elvan, “Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Hane halkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir miktar gevşediğini gözlemliyoruz. Tabii burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. Enflasyonla mücadele politikalarımız, Türk lirası cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi oldukça güçlendirecektir” diye konuştu.

“Salgında bütçeden 79 milyar lira harcadık”

Salgının başından bugüne kadar Merkezi Yönetim Bütçesi’nden 79 milyar liralık bir harcama yaptıklarını anlatan Elvan, “Yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Elvan, merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destek fonu bir bütün olarak düşünüldüğünde bugüne kadar bu üç kalemden toplam 136 milyar lira harcadıklarını, yıl sonuna kadar bu tutarın yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,2’sine ulaşmış olacağını söyledi.

Bakan Elvan, bu yıl bütçe açığı hedefini, yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e revize ettiklerini anımsatarak, “Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık, yani milli gelirin yüzde 6’sına ulaşan bir destek sağlandı. İşte bu bütüncül politikalar sayesinde, reel sektörde çarklar döndü ve 2020’yi pozitif büyümeyle kapattık. Ancak sorunlarımız yok mu? Elbette var. Şu an en temel önceliklerimiz, fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

“Kısa vadeli kazanımlar uğruna, uzun vadeli hedeflerimizden geri adım atmayacağız”

Elvan, ekonomi yönetimi olarak politikaları, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendirdiklerini vurgulayarak, “Katıldığım her toplantıda sürekli altını çizdiğim bir husus var. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi de önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. Ekonomi politikalarında şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak, daha dinamik, istikrarlı, yenilikçi, verimliliği önceleyen, çok daha iyi işleyen ve olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabasındayız” şeklinde konuştu.

Dünya

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler