Sosyal Medya

Borsa

Yatırım Finansman BIST-100 hedef beklentisini yükseltti

BIST-100 için hedefimizi 1,750’den 1,875’e revize ediyoruz. 2021’in ilk sekiz ayında global risk iştahı, elverişli likidite koşulları ve düşük para maliyeti…

Yatırım Finansman BIST-100 hedef beklentisini yükseltti

BIST-100 için hedefimizi 1,750’den 1,875’e revize ediyoruz. 2021’in ilk sekiz ayında global risk iştahı, elverişli likidite koşulları ve düşük para maliyeti hisse senedi piyasalarının en iyimser ekonomik senaryoları hızla fiyatlamasına yol açtı. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin büyüme performansı ve şirketlerin ilk yarı sonuçları kuvvetli de olsa yüksek enflasyon, risk primi ve artan sermaye maliyetleri gibi faktörler endeksin yılbaşından beri yatayın biraz altında bir seviyede kalmasına yol açtı. Neticede Ocak ayında yayınladığımız görünüm raporunda değindiğimiz gibi, yılbaşı zirve seviyelerinin fiyatlamaların doygunluk seviyesine ulaştığı tespitimiz doğru çıktı. Bu raporda yayınladığımız hedef fiyat değişikliklerinin ışığında belirlediğimiz revize BIST-100 hedefi yaklaşık %30 yukarı potansiyeline işaret etse de bu hedefe ulaşılabilmesi için uzun vadeli TL faizlerinin şu andaki seviyenin 150bps altına %16’ya inmesi gerektiğinin altını çizelim. Mevcut faiz seviyesini kullandığımız durumda ise yukarı potansiyeli yaklaşık %20 ile sınırlanacaktır. Bu 150bps düşüş ön koşulu normal bir dönemde ulaşılabilecek bir hedef olsa da global risk iştahının azaldığı ve faiz hadlerinin yükseldiği, Türkiye’de kur oynaklığı ve enflasyon üzerindeki risklerin devam ettiği bir dönemde endeks konusunda temkinli duruşumuzu koruyor ve yatırımcılara hisse bazlı tercihler yapmalarını tavsiye etmeye devam ediyoruz (Model Portföy Sayfa 7’de). BIST çarpanlar bazında benzer ülkeler ve tarihi ortalamalar karşılaştırmalarında çok cazip seviyelerde görünse de, söz konusu ülke ve dönemlerle güncel veriler arasındaki enflasyon ve sermaye maliyeti farkları çarpan bazında değerlemeleri çarpıtıyor.

Bankacılık sektöründe ayrışmalar dikkat çekici. Sektör tarihi ortalamalara göre oldukça düşük çarpanlarda işlem görmeye devam ediyor ve yılbaşından bu yana banka endeksi BIST-50’nin gerisinde kaldı. Artan TL fonlama maliyetleri marjları baskılamaya devam etse de yüksek büyüme ve geçen yılki kredi genişlemesinin getirdiği finansman bolluğu sayesinde gerileyen karşılık giderleri karlılıkların düşmesini engelledi. Karşılıkların yanı sıra artan komisyon gelirleri ve TÜFE endeksli bono portföy getirilerinde artışlar ikinci yarı karlarını destekleyecek. Buna karşılık olası bir kötümser senaryoda bankaların makro oynaklıktan etkilenmeyeceklerini düşünmek de gerçekçi değil. Buradan hareketle, sektörde 2018 yılından beri gelen süreçte en fazla karşılık rezervi biriktiren ve bu sayede ilk yarı karlılık performansları diğer bankalardan ayrışan GARAN ve YKBNK ile ilgili pozitif görüşlerimizi muhafaza ediyor ve bu isimleri Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Tercihimizi destekleyen diğer faktörler yakın geçmişte her iki bankanın da faiz & kur oynaklığını başarılı yönetmeleri ve döviz cinsi kredileri ile ilgili de negatif kur etkisini azaltıcı politikalar izlemeleri.      

Takip ettiğimiz bütün bankalar için tavsiyemiz Endekse Paralel Getiri. Sektör tarihi ortalamalara göre oldukça düşük çarpanlarda işlem görmeye devam ediyor. Artan TL fonlama maliyetleri ve yüksek karşılıklar karlılık seviyesini 2021’in ikinci yarısına kadar baskılamaya devam edecek. Sektörde tercihimiz GARAN, yüksek karlılığı, güçlü sermayesi ve yıllık karının yaklaşık yarısı seviyesine ulaşan serbest karşılık rezervi sebebiyle öne çıkıyor.

Finans dışı şirketlerde ortalama %32 yükseliş potansiyeli tahmin ediyoruz.  Araştırma kapsamımızdaki finans dışı şirketlerin toplam cirolarında 2021 yılında %43 artış tahmin ediyoruz. Sene başındaki %30’luk ciro artışı tahminimizde yukarı revizyon olduğu not edilmelidir. Diğer yandan şirketlerin toplam FAVÖK performansında 2020 yılında göre %60 büyüme tahmin ediyoruz. Yılın ikinci yarısında hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışları daha iyi yönetebilecek ve enflasyon baskısına karşı olası regülasyon riski daha düşük hisselerin güçlü performanslarına devam edebileceklerini düşünüyoruz. Düşük borçluluk ana kıstaslardan birisi olmaya devam ediyor. Banka dışı hisseler arasında en çok beğendiğimiz hisseler TUPRS, KCHOL, PETKM, SISE, MPARK, MAVI ve OZKGY olarak listelenmektedir.

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler